Aller au contenu principal

Duaal leren

Wil je een beroep leren en de theorie meteen omzetten in de praktijk? Met duaal leren volg je enkele dagen per week les en ga je de rest van de tijd aan de slag in een bedrijf! 

Wie organiseert de opleidingen?

Dit wordt in Brussel door twee verschillende netwerken georganiseerd


Aan Nederlandstalige kant:

Aan Franstalige kant:

Vrijstelling van beschikbaarheid tijdens de alternerende opleiding

Als je werkloos bent en een alternerende opleiding wil volgen, kan je - onder bepaalde voorwaarden - een vrijstelling van beschikbaarheid krijgen om van je verplichtingen (actief zoeken naar een job, beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt enz.) vrijgesteld te worden en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.

Premie 'Jongere in alternerende opleiding'

Ben je jonger dan 18? Dan mag je een premie aanvragen bij Actiris.

 

Welk bedrag?

 • 500 euro aan het einde van je eerste of tweede opleidingsjaar
 • 750 euro aan het einde van je derde opleidingsjaar

Welke voorwaarden?

 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Gewest.
 • Je volgt een opleiding in het deeltijds of voltijds secundair onderwijs.
 • Je bent jonger dan 18.
 • Je hebt een stage van minstens 4 maanden gevolgd
 • De praktijkopleiding werd gevolgd in het kader van :
  • ofwel een overeenkomst alternerende opleiding
  • ofwel een industriële leerovereenkomst
  • ofwel een leerovereenkomst afgesloten in toepassing van de reglementering betreffende de middenstandsopleidingen.

Wat moet je doen om een premie aan te vragen?

 • Vul het aanvraagformulier voor de jongerenpremie hieronder in
 • Voeg het aanwezigheidsattest van de mentorpremie (hieronder) eraan toe en laat het enkel ondertekenen door de onderwijsinstelling, de school of opleider.
 • Voeg een bankcertificaat (of bankafschrift of kopie van de bankkaart) van de rekeninghouder toe.
 • Stuur je aanvraag met de bijhorende documenten door naar Actiris binnen de drie maanden na het einde van je opleiding via PJAO@actiris.be.