Aller au contenu principal

De burgers eisen transparantie van de overheidsdiensten. Die transparantie heeft als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen en is dus onontbeerlijk. Transparantie en ethiek hangen nauw samen met goed bestuur, maar ook met duurzame ontwikkeling.
Het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen moet de transparantie van de administratie versterken door de toegang tot de administratieve documenten en informatie inzake leefmilieu van de overheden te vergemakkelijken. Actiris biedt u transparantie in de onderstaande domeinen:

Wie zijn we?

Ontdek wie Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, is en wat ze doet.

Beheerraad

Raadpleeg de vergoedingen van de leden van het Beheerscomité.

Subsidies

Bekijk de voordelen, onderwerpen en bedragen van de subsidies die vorig jaar door Actiris werden toegekend.

Overheidsopdrachten

Raadpleeg de lijst en de bedragen van de overheidsopdrachten die vorig jaar door Actiris werden toegekend.

Studies

Alle onderzoeken uitgevoerd door View.brussels zijn terug te vinden in de sectie Arbeidsmarkt op onze website.

De studies uitgevoerd door externe partners zijn ook terug te vinden in de gepubliceerde tabellen van de afgesloten overheidsopdrachten in 2019 en 2020. Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

 • Studie over gedetacheerde werknemers (overheidsopdracht n°3-2019) 
 • Opzoeken en synthetiseren van definitie-elementen voor concepten van het “diversiteitslexicon” (overheidsopdracht n° 24-2019.)
 • Realisatie van een studie over de juridische en budgettaire voorwaarden gelinkt aan het opstarten van een dispositif Territoire Zéro Chômeur de longue durée (TZCLD) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Mei 2019 (overheidsopdracht n° 2019-17)
 • Etude "Transities op de arbeidsmarkt en dynamiek van loopbanen" (overheidsopdracht n°27-2020)

Lijst van dienstreizen gemaakt door de algemene directie van Actiris in 2022

De directrice-generaal, Cristina Amboldi, heeft in 2023 geen enkele dienstreis gemaakt.
De adjunct-directrice-generaal, Caroline Mancel, heeft de volgende dienstreizen gemaakt:

 • 08/06 tot 09/06: Stockholm, Zweden - PES BOARD meeting (waarvan ze deel uitmaakt)
 • 19/10 tot 20/10: Parijs, Frankrijk - Bezoek Pôle Emploi.
 • 19/10 tot 20/10: Barcelona, Spanje -Spanish Presidency: High Level Conference
 • 13/12 tot 15/12: Gran Canaria, Spanje - PES BOARD meeting (waarvan ze deel uitmaakt)

Tewerkstelling

De voorwaarden om deel te nemen aan de rekrutering voor vacante betrekkingen

De voorwaarden om deel te nemen aan een aanwerving, of het nu gaat om een statutaire of een contractuele betrekking, worden altijd duidelijk vermeld in de vacatures.

Standaardvoorwaarden

Diploma: er wordt steeds een diploma vereist dat in verhouding staat tot het niveau verbonden aan de in te vullen betrekking, overeenkomstig bijlage 1 van het BBHR van 21/03/2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namelijk:

 • Niveau A: Master of gelijkgesteld
 • Niveau B: Bachelor of gelijkgesteld
 • Niveau C: GHSO of gelijkgesteld

Bijzondere voorwaarden

 • Diplomarichting: sommige functies rechtvaardigen door hun aard de eis van een diplomarichting, zoals: jurist, maatschappelijk assistent, boekhoudkundige enz. Voor één functie (consulent BAZW) binnen Actiris is ook een diploma in de psychologie vereist, omdat deze mensen door onze diensten worden geregistreerd bij de psychologencommissie.
 • Beroepservaring: voor bepaalde functies is de verwerving van nuttige beroepservaring vereist. Het aantal jaren en het domein waarin de ervaring werd verworven, worden dan geval per geval vastgelegd volgens de bijzondere kenmerken van de context.

                  

Oproepen tot kandidaten

Contractuele betrekkingen

Statutaire betrekkingen

Oproep tot mobiliteit

Alle oproepen tot mobiliteit richting Actiris (intraregionaal en/of extern) vind je op de site van het Belgisch Staatsblad via het tabblad  "nieuwe opzoeking". Type "actiris" en "selor" in het zoekveld om zowel de lopende als de gearchiveerde oproepen te vinden.

 

Opmerking:

 • Deze rubriek (Oproepen tot kandidaten) geldt niet voor onze interne oproepen of interne bevorderingen: enkel voor betrekkingen die extern worden opengesteld
 • Deze rubriek (Oproepen tot kandidaten) geldt niet voor de statutaire procedures die betrekking hebben op wervingsreserves of lijsten van geslaagde kandidaten, die niet zichtbaar worden bekendgemaakt op de website van Selor en niet in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

De benoemingen van statutair niveau A (A1, A2 en A3)

Raadpleeg de archieven met alle benoemingen van niveau A die voortvloeien uit statutaire rekruteringen, interne bevorderingen en  (intraregionale en/of externe) mobiliteit op de website van het Belgisch Staatsblad via het tabblad "nieuwe opzoeking" door "Actiris" in het veld "woord(en) van tekst" in te voeren.

Contacteer ons

Wil je meer info over de administratieve documenten van Actiris? Gebruik het formulier hieronder om je vraag door te sturen.