Aller au contenu principal

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het doorstromingsprogramma moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je:

 • bent werkzoekende op het moment dat je wordt aangeworven; 
 • bent gevestigd in Brussel; 
 • hebt geen diploma, getuigschrift of attest van het hoger secundair onderwijs;
 • krijgt...
  • of een inschakelingsuitkering sinds minstens 12 opeenvolgende maanden
  • of een werkloosheidsuitkering sinds minstens 24 opeenvolgende maanden
  • of het recht op leefloon sinds minstens 12 opeenvolgende maanden
  • of financiële sociale bijstand sinds minstens 12 opeenvolgende maanden

Je kan ook een doorstromingsprogramma volgen als je:

 • in Brussel woont;
 • werkzoekende bent op het moment dat je wordt aangeworven; 
 • jonger bent dan 25 wanneer je wordt aangeworven;
 • je geen diploma of getuigschrift hebt van de derde graad van het middelbaar onderwijs; 
 • minstens 9 maanden zonder ontbreking één van de volgende vormen van steun krijgt:

- inschakelings- of werkloosheidsuitkering 

- recht op maatschappelijke integratie

- sociale steun

Waar kan ik terecht?

Je kan een doorstromingsprogramma volgen in vzw’s, niet-commerciële verenigingen en de overheidssector.

Praktisch

De duur van een doorstromingsprogramma telt maximum 24 maanden voor je hele professionele carrière. Een DSP kan voltijds of deeltijds zijn.

Je krijgt ook een loon dat overeenkomt met het maandloon van een werknemer die dezelfde functie in de onderneming uitoefent.

Meer info

Neem contact op met je Actiris-consulent of neem een kijkje op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Doorstromingsprogramma's