Aller au contenu principal

Sinds 13/05/24 kan je terecht in de Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Wat wordt gecontroleerd?

Zodra je bent ingeschreven bij Actiris krijg je toegang tot interessante diensten en begeleiding. In ruil daarvoor verwacht Actiris dat je je ten volle inzet in je zoektocht naar werk. Tijdens de controle wordt daarom gekeken naar:

 • De activiteit van je zoektocht 

  Het is belangrijk dat je regelmatig solliciteert en dat je reageert op werkaanbiedingen. Tip: bewaar zorgvuldig de bewijzen van je inspanningen in je zoektocht naar werk.
 • Medewerking 

  We willen je zo goed mogelijk helpen om je plek te vinden op de arbeidsmarkt. Daarom verwachten we dat je meewerkt aan de acties die we je voorstellen.
 • Aanwezigheid 

  Krijg je een oproep? Dan rekenen we er op dat je komt. Kom op tijd en naar de juiste plaats.
 • De info in je dossier

  Je dossier moet op elk moment de laatste info bevatten. Heb je een nieuwe opleiding gevolgd? Verandert er iets aan je profiel? Veranderen je persoonlijke gegevens (adres, telefoon, gsm, e-mailadres)? Pas je dossier zo snel mogelijk aan via My Actiris. Je kan ons ook iets laten weten via een tewerkstellingsconsulent in een agentschap of door contact op te nemen met het Contact Center.

Wie wordt gecontroleerd?

Alle werkzoekenden die een inschakelings- of werkloosheidsuitkering ontvangen óf in hun beroepsinschakelingstijd zitten.

Hoe verloopt de controleprocedure?

Dat hangt af van jouw situatie. De belangrijkste stappen hebben we samengevat in twee handige schema's:
 1. Controleprocedure voor werkzoekenden in hun beroepsinschakelingstijd:Controle van de beschikbaarheid Voor werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd Schrijf u na uw studie in als werkzoekende en ga regelmatig op zoek naar werk. Om recht te hebben op een inschakelingsuitkering, moet u twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag kunnen voorleggen. Deze hoeven niet opeenvolgend te zijn. Bij een negatieve evaluatie wordt uw recht op inschakelingsuitkeringen uitgesteld tot u twee positieve evaluaties heeft behaald. 5 maanden na uw inschrijving wordt u een eerste keer geëvalueerd op basis van uw dossier (het dossier wordt aangevuld door uw consulent of door uzelf via uw profiel op My Actiris, daarom is het belangrijk dat u dit profiel bijwerkt). Als de beslissing naar aanleiding van deze evaluatie positief is, zult u 9 maanden na uw inschrijving een tweede keer worden geëvalueerd. Als u een tweede positieve evaluatie ontvangt, blijft u werk zoeken en kunt u (onder bepaalde voorwaarden) een inschakelingsuitkering aanvragen. Als de evaluatie op basis van uw dossier niet overtuigend is, zult u een evaluator ontmoeten. Bij een positief advies zult u 9 maanden na uw inschrijving een tweede keer worden geëvalueerd en zult u de hierboven beschreven procedure volgen. Bij een negatief advies zult u door een college van drie evaluatoren worden geëvalueerd. Enkele maanden later zult u voor een tweede evaluatie worden uitgenodigd, ongeacht of de beslissing van het college positief of negatief was. Belangrijk: indien u bij uw evaluaties een of twee negatieve evaluaties heeft ontvangen, vraag dan een nieuwe afspraak. Deze vraag zal 3 maanden na de beslissing van de 9e maand worden behandeld.
 2. Controleprocedure voor werkzoekenden met werkloosheids- of inschakelingsuitkering : Controle van de beschikbaarheid Voor werkzoekenden die een werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen U schrijft zich in als werkzoekende en wordt 9 maanden na uw inschrijving geëvalueerd op basis van uw dossier. Als de evaluatie op basis van uw dossier positief is, blijft u werk zoeken en zult u 12 maanden na uw inschrijving voor een volgende evaluatie worden uitgenodigd. Als de evaluatie op basis van uw dossier niet overtuigend is, zult u een evaluator ontmoeten. Bij een positief advies zult u 12 maanden na uw inschrijving een tweede keer worden geëvalueerd. Bij een negatief advies zult u door een college van drie evaluatoren worden geëvalueerd. Als dat college u een positieve evaluatie bezorgt, zult u 12 maanden na uw inschrijving een tweede keer worden geëvalueerd. Als u van het college een negatieve evaluatie ontvangt, zal de volgende evaluatie ten vroegste 5 maanden later plaatsvinden. Belangrijk: Als, na een eerste negatieve evaluatie, de volgende evaluatie positief is, zal er geen sanctie volgen. Na twee negatieve evaluaties zullen er sancties worden opgelegd op basis van uw gezinssituatie. Na drie negatieve evaluaties zullen zwaardere sancties worden opgelegd.

Stap 1: evaluatie op basis van je dossier

De eerste evaluatie vindt plaats ten vroegste 9 maanden na je (her)inschrijving als werkzoekende of 5 maanden als je in je beroepsinschakelingstijd zit. Op dat moment evalueren we je digitaal dossier. In hoeverre heb je je individueel actieplan uitgevoerd, dat je samen met je consulent hebt opgesteld? Welke inspanningen heb je geleverd in je zoektocht naar werk en welke bewijzen heb je hiervoor? 

Als de evaluator, op basis van je dossier, voldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, krijg je een positieve beoordeling. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht per post. De volgende controle vindt plaats na een jaar, of in het geval van beroepsinschakelingstijd, na 4 maanden.

Als de evaluator, enkel op basis van je dossier, onvoldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, word je opgeroepen voor een hoorzitting met een evaluator. Als je wil mag een afgevaardigde van de vakbond of een advocaat je vergezellen tijdens deze hoorzitting. 

Stap 2: evaluatie door 1 evaluator

Tijdens deze hoorzitting krijg je de kans om bepaalde elementen uit je dossier mondeling te verduidelijken, bevestigen of weerleggen. Jouw input is onmisbaar om een juiste beslissing te maken. 

Als de evaluator, op basis van dit gesprek, voldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, krijg je een positieve beoordeling. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht per post. De volgende controle vindt plaats na een jaar (als je een werkloosheidsuitkering krijgt - Dispo G) of na 4 maanden (als je een inschakelingsuitkering krijgt - Dispo J).

Als de evaluator, op basis van dit gesprek, onvoldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, word je opgeroepen voor een evaluatiecollege door 3 evaluatoren. Ook hier kan je ervoor kiezen om samen met een vakbondsafgevaardigde of advocaat te komen.

Stap 3: evaluatiecollege door 3 evaluatoren

Tijdens deze hoorzitting krijg je opnieuw de kans om je dossier mondeling toe te lichten. 

Als het evaluatiecollege, op basis van deze tweede hoorzitting, voldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, krijg je een positieve beoordeling. Je krijgt hiervan schriftelijk bericht per post. De volgende controle vindt plaats na een jaar (als je een werkloosheidsuitkering krijgt - Dispo G) of na 4 maanden (als je een inschakelingsuitkering krijgt - Dispo J).

Als het evaluatiecollege onvoldoende bewijzen vindt die aantonen dat je actief zoekt naar werk, krijg je een negatieve beoordeling. Je krijgt hierover schriftelijk bericht per post. De volgende controle vindt ten vroegste plaats na 5 maanden.

Hoe kan je je inspanningen bewijzen?

We evalueren je beschikbaarheid op basis van je dossier. Hoe vollediger je dossier is, hoe meer kans je maakt op een positieve evaluatie. Enkele concrete tips om je dossier volledig te houden:

 • Probeer alles schriftelijk bij te houden. Met welke bedrijven heb je contact gehad en met welke personen? Voor welke vacatures heb je gesolliciteerd? Wanneer heb je contact opgenomen? Wat was het resultaat? Schrijf dit allemaal neer in je dossier. Vergeet de werkgever na een sollicitatiegesprek ook geen attest te vragen. Ook als je een jobbeurs bezoekt, kan je in de meeste gevallen een aanwezigheidsattest vragen.
 • Een spontane sollicitatie? Goed idee, maar bewaar dan wel je motivatiebrief die je per mail hebt verstuurd of druk een bewijs af als je online hebt gesolliciteerd. Heb je antwoord gekregen, per mail of telefonisch? Houd ook elke vorm van communicatie goed bij. 
 • Je inschrijven bij een uitzendkantoor is ook een goed idee. Bewaar je inschrijvingsbewijs en de kaarten met de voorstellingsdatum. Ook hier mag je elk contact (welke vacatures, afspraken,...) niet vergeten bij te houden.
 • Een opleiding gevolgd? Bewaar je inschrijvingsbewijs en je attest als je opleiding is afgerond.
 • Blijf steeds in contact met Actiris. Zo kunnen we je een goede begeleiding verzekeren.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve evaluatie?

Je krijgt een negatieve evaluatie als de Controledienst vindt dat er onvoldoende bewijzen en inspanningen zijn die aantonen dat je beschikbaar bent op de arbeidsmarkt. Die negatieve evaluatie kan een impact hebben op je inschakelingsuitkering of werkloosheidsuitkering.

Impact op je inschakelingsuitkering

Als je in je beroepsinschakelingstijd zit, en een aanvraag deed voor een inschakelingsuitkering, word je geëvalueerd tijdens de 5e en 9e maand. Als je 2 positieve evaluaties hebt gekregen, kan je een aanvraag indienen voor een uitkering. Is dat niet het geval, dan kan je een nieuwe evaluatie aanvragen (ten vroegste 3 maand na de evaluatie in de 9e maand). 

Impact op je werkloosheidsuitkering

Eerste negatieve evaluatie

Je zoektocht naar werk wordt voor de eerste keer negatief geëvalueerd? Dan krijg je een verwittiging, die geen impact heeft op je recht op uitkeringen.

Tweede negatieve evaluatie

Je krijgt een tweede negatieve evaluatie in je evaluatietraject? Dan krijg je een sanctie. Deze hangt af van je situatie:

 • Je bent gezinshoofd of alleenstaande? Het bedrag van je uitkeringen wordt gedurende 13 weken verminderd.
 • Je bent samenwonende of geniet inschakelingsuitkeringen? Je wordt gedurende 13 weken uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Derde negatieve evaluatie

Je krijgt een derde negatieve evaluatie in je evaluatietraject? Dan krijg je een sanctie. Deze hangt af van je situatie:

 • Je bent gezinshoofd of alleenstaande? Het bedrag van je uitkeringen wordt gedurende 6 maanden verminderd en nadien word je voor onbepaalde duur uitgesloten.
 • Je bent samenwonende of geniet inschakelingsuitkeringen? Je wordt voor onbepaalde duur uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Je kan je recht op een werkloosheidsuitkering opnieuw openen zodra je minimum 312 dagen (afhankelijk van de leeftijd) gewerkt hebt.

Ga je niet akkoord gaat met de beslissing van de Controledienst? Dan kan je beroep indienen bij een Paritair Beroepscomité en/of de Arbeidsrechtbank.

Opmerking

Na twee opeenvolgende positieve evaluaties wordt er geen rekening meer gehouden met de vorige negatieve evaluaties. Hierna wordt de volgende evaluatie als eerste evaluatie beschouwd.

Verandert je gezinssituatie tussen het ogenblik van de bekendmaking van de sanctie en de uitvoering ervan, dan zal de sanctie automatisch worden herzien.