Aller au contenu principal

Wat is het?

De gesubsidieerde contractuele wordt aangeworven met een specifieke arbeidsovereenkomst om te werken in de non-profitsector.

Voorwaarden

 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je beschikt over een diploma dat overeenstemt met de vereiste functie.
 • Je maakt geen deel uit van de raad van bestuur van de vzw die je aanwerft.

Je moet ook aan een van deze criteria voldoen:

 • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Actiris. Je hebt ook minstens één attest dat bewijst dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:  
  • Je was minstens 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in het jaar voor de aanwerving.
  • Je hebt recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp en hebt gedurende minstens 6 maanden een leefloon of maatschappelijke hulp ontvangen in het jaar voor de aanwerving.
 • OF je bent een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of werkzoekende met recht op maatschappelijk integratie en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • Minstens 40 jaar oud zijn
  • Aangeworven worden door een onderwijsinstelling die wordt erkend door de Vlaamse of Franse Gemeenschap
  • Aangeworven worden in een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar
  • Aangeworven worden ter vervanging van een personeelslid in loopbaanonderbreking
 • OF je bent een werkzoekende die:
  • Wegens langdurige werkloosheid geen recht meer heeft op een werkloosheidsuitkering, overeenkomstig de artikels 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
  • Een handicap heeft en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen geniet (wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
  • Topatleet is, voorgedragen door een sportbond erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap

Welke werkgevers?

Je kunt als gesubsidieerde contractuele werken bij:

 • Publieke overheden
 • Vzw’s
 • Openbare vastgoedmaatschappijen

Vergoeding

Je krijgt hetzelfde loon als een personeelslid met dezelfde functie.

Meer info

Richt je tot je werkconsulent in je vestiging voor al je vragen over de voorwaarden om als geco te werken.

In het kader van een specifieke vacature, zal hij je doorverwijzen naar de aanwervingsconsulent van Actiris. Die zal je het noodzakelijke A6-document geven om een geco-overeenkomst te tekenen.