Aller au contenu principal

Arts M/V/X

Ref 1278536

Geactualiseerd op 29 september 2020 via COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMU

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste van alle Brusselaars.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn. 

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies en een Studiedienst: `Gezondheid & Bijstand aan personen¿, `Controle¿, `Coördinatie & Procedures¿, `Begroting & Financiën¿, het `Observatorium voor Gezondheid en Welzijn¿.

De missie van de Directie "Gezondeid en Bijstand aan personen" is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit verschillende afdelingen: "Bijstand aan personen", "Eerste lijn & Ambulante zorg", "Preventieve geneeskunde & Overdraagbare aandoeningen" en "Zorginstellingen". 

De arts zal nauw samenwerken met de Directeur `Gezondheid en Bijstand aan personen¿ alsook met de eerste attaché deskundige ¿ coördinator van de afdeling `Preventieve geneeskunde & Overdraagbare aandoeningen¿. 

Website: https://www.ccc-ggc.brussels

Functiebeschrijving

De arts van de Directie `Gezondheid en Bijstand aan personen¿ zal belast zijn met:

 • Het actief, autonoom en in samenwerking met een multidisciplinair team bijdragen aan de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het onderdeel `Gezondheid¿ binnen de competenties die aan de Directie `Gezondheid en Bijstand aan personen¿ van de GGC toevertrouwd zijn;
 • Het, meer in bijzonder, bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van het beleid op het gebied van eerstelijnszorg en de preventieve geneeskunde (beheer en controle van aangifteplichtige ziektes, opsporing van ziektes zoals kanker, bestrijding van doping, gezondheidsmonitoring, het verband tussen milieu en gezondheid,¿). 
Profielbeschrijving

Als arts van de Directie `Gezondheid en Bijstand aan personen¿ vereist de functie:

 • Het bijdragen tot de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest;
 • Het deelnemen aan overleg met de sectoren waarvoor de GGC bevoegd is;
 • Het ontwikkelen van de kennis van de sectoren waarvoor de GGC bevoegd is en van de wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de prioriteiten en strategieën die op het vlak van Gezondheid vastgesteld zijn voor de Directie.

Als deskundig adviseur vereist de functie: 

 • Het geven van gefundeerd technisch advies en aanbevelingen om de Directie te informeren bij het bereiken van de strategische doelstellingen;
 • Het voorstellen van projectmethodologieën als reactie op de te bereiken resultaten of om geconstateerde problemen of tekortkomingen op te lossen en deelnemen aan de ontwikkeling van een beleid op basis van projectresultaten en de verzameling van informatie (ervaringen, statistieken,¿);
 • Het houden van toezicht op gerelateerde wetgeving of wetgeving van andere entiteiten (internationaal, federaal, federaal) en op initiatieven die op andere machtsniveaus worden genomen, om ofwel te anticiperen op maatregelen die een impact kunnen hebben op de bevoegdheidsdomeinen van de Directie, of om inspiratie te putten uit goede praktijken.

Als gegevensbeheerder vereist de functie: 

 • Het bijdragen aan de oprichting van gegevensbanken en de verbetering van de werkinstrumenten (met name IT-instrumenten);
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van ideeën en informatie, binnen de Directie, de administratie of met externe leden;  
 • Het aanspreekpunt zijn voor interne en externe verzoeken die een hoog niveau van deskundigheid vereisen (interpretatie van de regelgeving,¿).

Als projectleider of medewerker vereist de functie:

 • Het vaststellen / voorstellen van projectmethodologieën de planning daarvan om te voldoen aan de te bereiken resultaten;
 • Het voorstellen van / deelnemen aan projecten om nieuwe beheerinstrumenten binnen de Directie in te voeren en/of bestaande systemen te verbeteren;
 • Het opvolgen van het schema en de tussentijdse en eindresultaten, met risicobeheersing en respect voor het budget.

Vind de complete lijst met de taken en de nodige generieke competencies voor de functie terug op: https://www.ccc-ggc.brussels 

Voordelen van de betrekking
 • Weddeschaal A111 [min. 47.008,74 € ; max. 81.921,01 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7410 op 01/04/2020);
 • Wachttoelage voor actieve (als hiervan sprake is) en passieve wacht;
 • Artsenpremie;
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie. 
Extra informatie
Werkplek ETTERBEEK,België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

- een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;

- een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden voor 24 october 2020 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552 01 37 of Mevr. Hélène Lerouxel, Verantwoordelijke Dienst HR 02/552 01 95.

 • België
 • Gezondheid
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMU
Contactpersoon
MONSIEUR NUON NEAVA Piset
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
srhdhr@ccc.brussels