Aller au contenu principal

(Huur) Begeleider van personen met een beperking - GECO M/V/X

Ref 3080470

Geactualiseerd op 06 juni 2023

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

De vzw heeft tot doel dienstverlening te verstrekken aan mensen met beperkingen in hun functioneren  op diverse levensdomeinen , die de maatschappelijke integratie belemmeren.  De vzw beoogt tegelijkertijd de coördinatie van ambulante diensten voor personen met een handicap te Brussel.


Functiebeschrijving

Deze persoon gaat regelmatig op huisbezoek bij de bewoners van de huizen (3 in Anderlecht en 1 in Laken). Dit zijn personen met een lichte mentale beperking. Zij kunnen zelfstandig wonen mits begeleiding.

De opdracht van de huurderscoach bestaat erin toezicht te doen in de huizen en te waken over gezonde en veilige woonomstandigheden van de bewoners.

De coach voert gesprekken met de bewoners, geeft advies mbt de woonsituatie, neemt initiatief om de woonomgeving te verbeteren, problemen te signaleren.

De coach is ook de persoon die instaat voor het oplossen van conflicten en samenlevingsproblemen. Hij/zij organiseert regelmatig bewonersvergaderingen  rond een  thema om de bewoners te informeren bv brandveiligheid, energiezuinigheid, afval sorteren...

De coach organiseert het onthaal/installatie  van een nieuwe bewoner en regelt alles wat te maken heeft met de huurdersverplichtingen (huurcontract, aansluitingen nutsvoorzieningen, internet, domiciliëring...).

De coach werkt ook nauw samen met de patrimoniumbeheerder voor het onderhoud en de renovatie  van de gebouwen. Bv actie nemen als een dak lekt, de verwarming niet werkt,   iets stuk is in huis ...

In een notendop:

 • Individuele huurderscoaching,
 • Patrimoniumbeheer,
 • Gemeenschap woonondersteuning,
 • Signaalfunctie naar huisbaas en naar samenwerkende externe diensten

Profielbeschrijving
 • Een dynamische persoonlijkheid die zelfstandig kan werken
 • Pedagogische vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Hij/zij moet beschikken over een goed aanpassingsvermogen,
 • Moet goed  kunnen plannen, organiseren, initiatief nemen,  creatief zijn en conflicten kunnen hanteren.
 • Beschikken over administratieve vaardigheden , kennis van ICT is een pluspunt.
 • Ervaring of interesse om te werken met de doelgroep (personen met een licht mentale beperking) is een pluspunt.
 • Kennis van gebouwen, huisvesting regelgeving, infrastructuur is zeker ook een pluspunt.

 • Rijbewijs/eigen auto zijn een pluspunt maar zeker niet verplicht

Beschrijving van de onderneming

Gesubsidieerde contractueel (geco):

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
 • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
 • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma (maximaal B)

Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking

- Halftijdse vervanging van lange duur (meer dan 3jaar met kans op verlenging/vast)

- Flexibele uren overeen te komen met werkgever

 


Extra informatie
Werkplek Anderlecht, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Deeltijds
 • Met ervaring

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.