Aller au contenu principal

Kindbegeleider (4/5de) GECO M/V/X

Ref 3269768

Geactualiseerd op 18 maart 2023

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De vzw biedt kwalitatieve opvang aan alle kinderen van ouders die werken, op zoek zijn naar werk of omwille van pedagogische of sociale redenen opvang zoeken.


Functiebeschrijving

- Vervangingscontract onbepaalde duur

- 15,4 /week, variabel uurrooster, ten vroegst 7u25 ten laatst om 18u30  werkplaats : 1000 Brussel

Opvang en begeleiding van kinderen in BKO (tussen 2,5 en 12 jaar) voor/na schooltijd en tijdens vakantiedagen: atelieractiviteiten ikv bepaalde thema's, uitwerken van spelletjes, verzamelen van spelmateriaal, feedback geven aan collega's, voorbereidingen treffen, opruimen van opvangruimte en materiaal, contacten met en onthalen van de ouders, teamvergaderingen.

Begeleiders staan in voor de opvang van kinderen (tussen 2.5 en 12 jr.) en dit voor/na schooltijd en tijdens snipper- en vakantiedagen. 

· Bedenken en uitwerken van activiteiten en atelieractiviteiten voor kinderen. Dit betekent: een thema kiezen, een spel of activiteit uitwerken, schriftelijk voorbereiden, reservaties en planning van uitstappen, lijst maken van benodigd materiaal, aanvraag doen tot aankoop van materiaal bij verantwoordelijke, uitleg geven aan collega's begeleiders. Dit alles kaderend binnen de visie en de doelen van de organisatie. 

· Instaan voor de veiligheid en welbevinden van de kinderen (tellen, kinderen kennen, brandprocedures, EHBO, aandacht voor kinderparticipatie) 

· Opnemen van zorgtaken (broekjes verversen, samen eten, verzorging,...) 

· (bege)Leiden van de activiteiten voor kinderen. Dit betekent: materiaal klaarzetten, speluitleg geven aan kinderen, materiaal opruimen, briefen van collega's. 

· Op de hoogte zijn van het programma en de activiteiten, en dit alles verkopen aan ouders en kinderen. 

· Instaan voor een gevarieerd vrij spelaanbod en geven van spelimpulsen 

· Begeleiders animeren de groep kinderen. Dit betekent dat ze hun gezag opbouwen en de groep in de hand houden. Begeleiders nemen het initiatief om met kinderen te spelen, te lachen, te ravotten... Ze stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen door hen aan te spreken op wat ze kunnen en willen, door rekening te houden met hun voorkeuren en door hun eigen initiatieven aan te moedigen. 

· Goed contacten onderhouden met de ouders en communiceren over gebeurtenissen tijdens de opvang. Goed contact onderhouden met externen en leerkrachten 

· Bijhouden van aanwezigheidslijsten. Bij het ophalen van de kinderen kruisen zij de namen van de aanwezige kinderen aan op de daartoe bestemde lijsten. 

· Instaan voor een warm onthaal van ouders en kinderen en correcte informatie kunnen geven of correct kunnen doorverwijzen. 

· Zorg dragen voor de opvangruimte, de inkleding ervan en het materiaal. 

· Voorbereiden van de vakantie speelweken. 

· Actief deelnemen aan inhoudelijke en praktische werkgroepen en aan alle overlegmomenten 

· Zorgen voor de goede sfeer in en werking van het team. 

· Zorg dragen voor het goede imago van en het uitdragen van de visie van de opvang.

· Positief omgaan met de grootstedelijke context, maar ook met het buurtgerichte en de diversiteit waarin we werken. 

· Instaan voor het warm onthaal, voorbeeldfunctie voor collega's en nieuwe medewerkers, 


Profielbeschrijving

De begeleider/begeleidster werkt nauw samen met zijn collega begeleiders onder de begeleiding van een lokaal verantwoordelijke. Zij worden tevens begeleid en ondersteund door de directie.

- Kennis Nederlands

- Max diploma niveau D (lager secundair)

 


Beschrijving van de onderneming

Geco - Kinderopvang:

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.
  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
  • Eén dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen of zes maanden (kalender) ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende in het jaar dat de aanwerving voorafgaat
  • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma (maximaal lager secundair)

Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking

- vervangingscontract onbepaalde duur

- 30u24/week, variabel uurrooster, gedurende 5 werkdagen. Ten vroegste 7u25, ten laatste 18u30

- werkplaats : 1000 Brussel


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
  • België
  • Beheer van ondernemingen en diensten
  • Deeltijds
  • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.