Aller au contenu principal

Mobiliteitsadviseur - Bachelor M/V/X

Ref 3369351

Geactualiseerd op 17 maart 2023

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De dienst Duurzame ontwikkeling, planning en perspectieven van het gemeentebestuur bestaat uit 4 afdelingen: leefmilieu en duurzame ontwikkeling, strategische planning en mobiliteit, subsidiebeheer en bescherming van het patrimonium.

De afdeling Strategische planning en mobiliteit stelt de gemeentelijke mobiliteitsplannen op inzake openbare ruimte, verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer en de ontwikkeling van de zogenaamde ¿actieve¿ modi: voetgangers, fietsers en gedeelde mobiliteit (steps, fietsen, scooters, deelauto's, enz.). Bovendien is ze actief betrokken bij de ontwikkeling van gewestelijke plannen over dezelfde onderwerpen.

De afdeling Strategische planning en mobiliteit is ook betrokken bij grote stedenbouwkundige projecten door deel te nemen aan effectenstudies.

Ze bereidt de kandidaturen voor en volgt de dossiers inzake gewestelijke mobiliteitssubsidies op.

Ze behandelt de aanvragen voor de gemeentelijke premie voor het opgeven van een wagen.

Ze neemt ook deel aan talrijke vergaderingen met de bewoners van de gemeente.


Functiebeschrijving

Als mobiliteitsadviseur bent u (m/v/x) verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van het mobiliteitsbeleid voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

U (m/v/x):

  • neemt deel aan comités en werkgroepen met betrekking tot gewestelijke plannen die gevolgen hebben voor de mobiliteit (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling - GPDO, Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP, Gewestelijk Mobiliteitsplan - GMP, Gewestelijk Parkeerbeleidsplan - GPBP, effectenstudies, Richtplan van Aanleg - RPA, Algemene toestand van de verkeersveiligheid - ATVV, enz.);
  • ontwikkelt en neemt deel aan het ontwerp en de uitvoering van gemeentelijke strategische plannen inzake mobiliteit (gemeentelijk mobiliteitsplan, lokaal mobiliteitscontract, gemeentelijk parkeeractieplan, voetgangersplan, fietsplan, plan voor autodelen, plan voor leveringen, schoolvervoersplan, enz.), maar volgt ze ook op;
  • neemt deel aan de gewestelijke Staten-Generaal Verkeersveiligheid en past de beginselen ervan toe;
  • neemt deel aan de oprichting en ontwikkeling van ecowijken en lokale mobiliteitscontracten (LMC);
  • verstrekt advies over effectenstudies betreffende de mobiliteit van stedenbouwkundige projecten en in voorkomend geval neemt u deel aan de begeleidingscomités ervan;
  • ontwikkelt communicatie- en bewustmakingsinitiatieven inzake mobiliteit;
  • neemt deel aan bewonersvergaderingen over mobiliteit en parkeren.

Profielbeschrijving
  • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
  • beschikken over een zeer vlotte pen en foutloos schrijven
  • in staat zijn het werk te structureren: prioriteiten bepalen, duidelijke en beknopte verslagen opstellen
  • vlot zijn in de omgang
  • een goede kennis hebben van MS Office tools (Outlook, Word, Excel, Power Point, enz.)
  • in staat zijn zowel in team als zelfstandig te werken
  • zo nodig buiten de diensturen beschikbaar zijn

Wat zijn uw troeven?

  • bewust gemaakt van duurzame ontwikkeling, zachte mobiliteit en de maatschappelijke uitdagingen daarvan
  • kennis hebben van het mobiliteitsbeleid en de lopende projecten in het Brussels Gewest
  • kennis hebben van de lokale en gewestelijke overheidsstructuren
  • beschikken over het diploma van mobiliteitsadviseur van Brussel Mobiliteit of bereid zijn de opleiding te volgen binnen 3 jaar na indiensttreding
  • een opleiding hebben gevolgd in toegankelijkheid en als Mobility Manager
  • tweetalig NL/FR zijn (schriftelijk en mondeling)
  • kennis hebben van de softwareprogramma's Autocad, Microstation en QGis

Beschrijving van de onderneming

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) op het gebied van stedelijk beheer, beheer van de stedelijke omgeving, stedenbouw, geografie, of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.


Voordelen van de betrekking

Wat bieden wij?

Contract van onbepaalde duur.

Minimale aanvangswedde in barema van niveau B1, trap 0: 2.633,74 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, thuiswerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.


Extra informatie
Werkplek Sint-Lambrechts-Woluwe, België
Soort overeenkomst : Werk
  • België
  • Veiligheid, schoonmaak, milieu
  • Voltijds
  • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.