Aller au contenu principal

Technische dossiers beheerder M/V/X

Ref 3396281

Geactualiseerd op 31 maart 2023

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Taken van de dienst:

De Dienst van Openbare Werken is belast met het beleid van het gemeente patrimonium, de openbare netheid, de groene ruimtes, de huisvesting en de energie

Taak

 • Ik ben belast met het administratief en technisch beheer van wegen en/of gebouwen.
 • Ik ben een communicator die in staat is de rol van menselijke en technische liaison op zich te nemen tussen de beheerder(s), de omwonenden en het uitvoerend personeel. Ik analyseer en draag bij aan het oplossen van technische en menselijke problemen

Functiebeschrijving
 • Opstellen van plannen, opmetingen en lastenboeken voor het uitvoeren van kleine        aanpassingen op de gemeentewegennetten en/of gebouwen
 • Plannen en controleren het werk met gevoeligheid voor welzijn, veiligheid en gezondheid op het werk.
 • De administratieve, technische en financiële opvolging van werkzaamheden dossiers uitvoeren die door studiebureaus beheren
 • De administratieve en technische opvolging en de controle van de bouwwerven van derden via het coördinatieplatform Osirisverrichten (Sibelga, Vivaqua, Proximus,...)
 • De vragen/klachten van de burgers beheren via « Fix my street »
 • Met de betrokken partijen en de buurtbewoners communiceren
 • De databases bijwerken
 • Gebrekkige bouwwerven administratief en/of financieel beboeten

Profielbeschrijving

Vereiste diploma/in het proces van verkrijgen

Eindexamenkandidaat in de bouw

Reglementeringen

 • Nieuwe gemeente Wet
 • Verkeersreglement
 • Standaard lastenboek betreffende de wegennetten in de Regio Brussel-Hoofdstad
 • Welzijn op het werk

Technische vaardigheden

 • Beleid techniek van projecten
 • Communicatietechnieken
 • Kennis van de bouwmaterialen en technieken

Software/kantoorautomatisering

Tekensoftware, (Autocad), Photoshop, Osiris

Talen

Frans-Nederlands

Techniek van mondelinge en schriftelijke expressie

Meedelen van een ingewikkeld bericht, technisch en specifiek

Gedragsmatige bevoegdheden Columbus :

ONTWERPEN - EEN VISIE EONTWIKKELEN

Ik plan situaties/acties om de werking van de organisatie te optimaliseren ten behoeve van haar strategische doelstellingen.

COÖRDINEREN/BEHEREN CONFLICTEN BEHEREN

Ik haal de lont uit gespannen situaties en schep een omgeving die een serene samenwerking stimuleert om nieuwe conflicten te voorkomen

WEDERZIJDS BEÏNVLOEDEN EEN NETWERK UITBOUWEN

Ik leg beroepsmatige contacten met personen die me kunnen helpen bij het bereiken van mijn doelstellingen en bij het halen, op langere termijn, van resultaten die alle partijen ten goede komen

COÖRDINEREN/BEHEREN VERANDERING STUREN

Ik zorg voor een toename van de efficiëntie van de processen en van de teams door in te spelen op de diverse elementen van de organisatie, met gebruik van de passende methoden en werkmiddelen en begeleiding van de actoren van de verandering


Voordelen van de betrekking

Contrat de remplacement longue durée à temps plein


Extra informatie
Werkplek Watermaal-Bosvoorde, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Bouw
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.