Aller au contenu principal

1 rekruteringsconsulent M/V/X

Ref 3452049

Geactualiseerd op 16 maart 2023

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen we elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners..

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

 

Het team Horeca & Handel op zoek naar een rekruteringsconsulent.e die zal instaan voor het ¿matchen¿ van kandidaten aan een werkgever.
Je krijgt een brede waaier aan vacatures te behandelen en richt je er niet alleen op om de meest geschikte kandidaat voor de job te zoeken, maar creëert ook een meerwaarde voor alle werkzoekenden die ontmoet, in hun verdere zoektocht naar werk.


Functiebeschrijving

Missie

Je zal instaan om de werkaanbiedingen met de profielen van de kandidaten matchen. Hiervoor werk je nauw samen met je collega's.

Verantwoordelijkheden

 

 • Je bepaalt samen met de werkgevers de selectiecriteria teneinde de matching te optimaliseren.
 • Je gaat op zoek naar kandidaten en beheert de ontvangen kandidaturen;
 • Je voert preselectiegesprekken uit en stelt de gepreselecteerde kandidaten voor aan de werkgevers;
 • Je doet de verdere opvolging van de werkgevers en kandidaten;
 • Je mobiliseert, informeert, adviseert en (her)oriënteert de werkgevers en de werkzoekenden;
 • Je neemt occasioneel deel aan evenementen en geeft informatiesessies;
 • Je staat in voor de encodering in de gegevensbanken en beheert je administratie op een nauwkeurige manier.

Profielbeschrijving

Profiel

In het bezit van een Bachelordiploma en reeds een eerste ervaring opgedaan in het domein van rekrutering en of de coaching/begeleiding van volwassenen.

Je bent in staat om:

 • je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van de werkgevers en kandidaten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen.
 • contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
 • je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten;
 • je actief in te zetten om de groepsdoelstellingen te behalen. Je werkt nauw samen met de werkgeversconsultant(s)
 • herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden;
 • te bepalen hoe de vastgelegde doelstellingen het best kunnen worden bereikt en welke middelen het meest geschikt zijn om hiertoe te komen,

 

Daarnaast beschik je over:

 • voldoende gespreks- en interviewtechnieken;
 • goede communicatievaardigheden, waardoor je moeilijke thema's (zoals discriminatie, hygiëne e.d.) op een contructieve en professionele manier kunt bespreken met de werkgevers en/of de kandidaten;
 • goede computervaardigheden, MS Office en enige ervaring met registratie in databanken ;
 • ervaring in de behandelde sectoren (m.n. Handel en Horeca) wordt beschouwd als een troef;
 • een actieve kennis van de tweede taal is eveneens een sterke troef, aangezien je veel zult samenwerken met Franstalige collega's en klanten.

Voordelen van de betrekking

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit. 
Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers. 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken, als de functie het toelaat.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
 • Een bruto maandsalaris van 2436€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op  deze link en dit vóór 04-04-2023.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een assessment en/of een jurygesprek.

Actiris: werk voor iedereen!

Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

Ben je een persoon met een handicap?

Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.

Documenten

In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien

Extra informatie
Werkplek Sint-Joost-ten-Node, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.