Aller au contenu principal

Ingenieur-onderzoeker/wetenschapper in Aerodynamica (SUPER S3) M/V/X

Ref 3453966

Geactualiseerd op 31 maart 2023 via ECOLE ROYALE MILITAIRE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Functiebeschrijving en bijbehorende taken

In het kader van een gezamenlijk doctoraat tussen Cranfield University (Verenigd Koninkrijk) en de Koninklijke militaire School zijn we op zoek naar een voltijdse doctoraatskandidaat met een masterdiploma in Toegepaste Wetenschappen / Ingenieurswetenschappen / Natuurkunde op het gebied van Aerodynamica.

Context:

De Koninklijke Militaire School van België (KMS) is een militaire instelling van universitair onderwijs die verantwoordelijk is voor de academische, militaire en fysieke basisopleiding van toekomstige officieren, en voor de voortgezette geavanceerde opleiding van officieren tijdens hun actieve loopbaan bij de Belgische Defensie (www.rma.ac.be). De Koninklijke Militaire School verricht ook wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau voor projecten gefinancierd door het Belgische Ministerie van Defensie of externe bronnen.

U werkt binnen de onderzoekscel 'Fluid Dynamics' in het laboratorium 'Environmental Mechanics & Mobility Applications' van het departement mechanica. u voert wetenschappelijk onderzoek uit in een gezamenlijk doctoraat met Cranfield University op een project getiteld SUPERsonic Scale & Sidewall effects on Small-diameter projectiles (SUPER S3) binnen een onderzoeksteam.

Studie

SUPER S3 is een TRL-1-2 vervolgproject. Het SUPER S3-project heeft tot doel de principes achter en een concept voor het testen van projectielen met een kleine diameter in de pas verworven supersonische windtunnel vast te stellen. Na voltooiing zouden de afdelingen mechanica (MECA) en ballistiek en wapensystemen (ABAL) van de Koninklijke Militaire School (KMS) in staat moeten zijn om in gecontroleerde omstandigheden tests op projectielen uit te voeren, ter ondersteuning van de echte afvuren in een uniek gezamenlijk aanbod inzake externe ballistiek voor projectielen met een kleine diameter in toekomstige samenwerking met de industrie.

De ingebruikneming van een nieuwe windtunnel gaat gepaard met het onderzoek van de mogelijkheden, de stromingseigenschappen en de beoordeling van de meetinstrumenten (stroming en krachten). Vervolgens zijn de schalingseffecten in de grenslaag van supersonische stromingen over vlakke platen recentelijk verbeterd door een beter begrip van de onderliggende fysica. Projectielen vertonen echter een longitudinale drukgradiënt en hoge rotatiesnelheden (meer dan 100.000 tpm), zodat deze specifieke stromingsomstandigheden moeten worden onderzocht in het licht van de recente bevindingen inzake stromingen zonder gradiënt. Het is belangrijk om inzicht te krijgen of en hoe geschaalde projectielen kunnen worden getest, en onder welke hoeken, met voldoende relevantie inclusief kruisstroomeffecten ten gevolge van rotatie. Tenslotte zal het project ook de effecten van nabijgelegen wanden (d.w.z. de zijwanden van de windtunnel) onderzoeken, zodat een volledig en nauwkeurig begrip van de windtunnel en zijn mogelijkheden wordt opgebouwd.


Functiebeschrijving

Studie (vervolg)

De onderzoeksactiviteiten omvatten: numerieke (CFD) en experimentele evaluatie van de windtunnel en van de bijbehorende in-flow instrumenten om een methodologie te hebben voor een numerieke twin; ontwerp, ontwikkeling en inbedrijfstelling van een angel-balans om de krachten te meten (met COTS 6-DOF-sensoren); gedetailleerde studie (numeriek & experimenteel) van de stroming over een projectiel met kleine diameter; studie van schaaleffecten; studie van de invloed van de nabijheid van de wand op de stroming over down- & upscaled projectielen.

Samenwerking met Cranfield University (GBR) bestaat via een gezamenlijke doctoraatsstudie en een bijdrage in natura om de studie van schaal- en zijwandeffecten te verdiepen door metingen uit te voeren op hun 15 cm x 15 cm Mach 1.4-2.4 supersonische windtunnel met hun meetapparatuur. Er zijn verlengde onderzoeksverblijven in het buitenland gepland (3x 6 maanden). Op die manier kan de windtunnel van de KMS in gebruik worden genomen door gebruik te maken van de uitgebreide onderzoeksexpertise van UCranfield zodat een stevige basis wordt gelegd voor toekomstig onderzoek en een nieuwe samenwerking met Cranfield University / Defence Academy of United Kingdom (Shrivenham).

De kandidaat zal gezamenlijk worden begeleid door Luitenant-kolonel professor Dr. Benoît MARINUS van De KMS en Dr. Karthik DEPURU MOHAN van Cranfield University. Het contract heeft een looptijd van 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Hoofdtaken

 • U voert onderzoeksactiviteiten uit in de experimentele en numerieke luiken van het onderzoeksproject:
 • U rapporteert de resultaten van het project aan de promotor en het onderzoeksteam in het Engels.
 • U communiceert de verkregen resultaten op internationale conferenties en schrijft wetenschappelijke artikelen in het Engels.

Specifieke vereisten

 • De onderzoeker kan worden blootgesteld aan gerubriceerde informatie en zal daarom de vereiste veiligheidsmachtigingen moeten verkrijgen. De kandidaat moet instemmen met de achtergrondcontroles die nodig zijn om deze machtigingen te verkrijgen. Eén daarvan wordt uitgevoerd door de Belgische Defensie en de andere door het Britse Ministerie van Defensie (https://www.gov.uk/government/publications/government-baseline-personnel-security-standard ).
 • Wegens de beperkingen van de veiligheidsmachtiging wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten met de nationaliteit van een EU-lidstaat of een NAVO-lidstaat.
 • De gebruikelijke werkplek is contractueel vastgelegd in Brussel (België). Het project omvat drie (3) onderzoeksverblijven in Cranfield University op de locatie Shrivenham. Elk verblijf duurt zes (6) maanden en wordt gedekt door een dagvergoeding, een reisbudget en een maandelijkse huurvergoeding. De kosten van het PhD-programma, inclusief collegegeld, worden gedekt door de projectbeurs.

Profielbeschrijving

Technische vaardigheden

 • De kandidaat heeft een masterdiploma in ingenieurswetenschappen, toegepaste wetenschappen in de elektromechanica, of in de natuurkunde in het domein van fluïdummechanica of aerodynamica (met onderscheiding of hoger);
 • Een opleiding of ervaring in toegepast onderzoek en/of experimentele methodes is een toegevoegde waarde;
 • Een opleiding of ervaring in Computational Fluid Dynamics is een toegevoegde waarde;
 • Ervaring met programmeren wordt aanbevolen.

Persoonlijke vaardigheden

 • U verricht wetenschappelijk onderzoek op een onafhankelijke en oprechte manier binnen een multidisciplinaire omgeving die u naar een doctoraat kan leiden.
 • U denkt op een innovatieve en creatieve manier.
 • U communiceert uw resultaten op een duidelijke, beknopte en nauwkeurige manier.
 • U neemt initiatief.
 • U bent betrokken en resultaatgericht.
 • U bent eerlijk, loyaal tegenover de instelling en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • U plant en beheert proactief uw zelfontplooiing, terwijl u kritisch bent voor uw eigen functioneren en streeft naar zelfverbetering.
 • U verbetert de teamgeest en lost interpersoonlijke conflicten op.
 • U lost zelfstandig problemen op en vindt alternatieven of oplossingen.
 • U gedraagt u op een respectvolle manier naar de anderen, naar hun ideeën en meningen en naar procedures en instructies.
 • U bent flexibel om te veranderen en uzelf aan te passen.
 • U engageert u in uw werk door het beste van uw vaardigheden te geven in het streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en door te zetten wanneer dat nodig is.

Andere vaardigheden

 • De sollicitant moet bij de sollicitatie voldoen aan de Cranfield University Engelse taalvereisten (https://www.cranfield.ac.uk/study/application-guide/entry-requirements  ). We kunnen alleen tests aanvaarden die binnen twee jaar na de aanwervingsdatum zijn afgelegd.
 • Minimale kennis van Frans of Nederlands is een toegevoegde waarde om de samenwerking met technisch personeel te vergemakkelijken (CEFR-niveau A2 of hoger).

 


Voordelen van de betrekking

Contract

 • Waarschijnlijke datum van aanwerving: Vanaf 1 juli 2023, in overleg met de kandidaat.
 • Statuut. Voltijdse tewerkstelling op basis van een contract van onbepaalde duur met het Patrimonium van de Koninklijke Militaire School (u bent geen ambtenaar).
 • Loonschaal: NA11 (houder van een masterdiploma natuurkunde) / NA21 (Ir of houder van een masterdiploma ingenieurswetenschappen (Applied Sciences)
 • De gebruikelijke werkplek is contractueel vastgelegd in Brussel (België). Het project omvat drie (3) onderzoeksverblijven in Cranfield University in haar vestiging in Shrivenham (zie hierboven).
 • Vakantiegeld

Extra-legale voordelen

 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
 • Eindejaarsuitkering;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gratis DKV hospitalisatieverzekering in België (Mogelijkheid tot bijkomende aansluiting voor één of meerdere personen die onder hetzelfde dak wonen: echtgeno(o)t(e), kind(eren) (50% van de prijs per bijkomend lid);
 • Fietsvergoeding / Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer als je in België woont);
 • Gratis toegang tot sportfaciliteiten op de campus buiten de werkuren;
 • Restaurant en cafetaria op de campus met democratische prijzen (korting op het dagmenu);
 • Flexibele werktijden binnen de 38-urige werkweek;
 • Telewerken mogelijk; voor de dagen dat je niet thuis werkt ben je verplicht fysiek aanwezig te zijn bij RMA in Brussel of dienst te doen.
 • Vakantie:

           o 26 vakantiedagen / jaar vanaf het 1e jaar van het contract (daarna vanaf 45 jaar: +1 vakantiedag om de 5 jaar)

           o + 3 extra vrije dagen / jaar "service dispensatie" aangeboden door het departement

           o + elk jaar 1 week vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar (onafhankelijk van de jaarlijkse vakantiebalans).

 • Voordelen en interessante aanbiedingen dankzij de kaart Benefits@work (kortingen, vouchers...) ;
 • Recht op diensten aangeboden door het Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA): onder andere vakantiecentra, korting op reizen georganiseerd door de touroperator...;
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche gefinancierd door Defensie (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Kandidatuurstelling

 • Stuur per mail:
 • uw motivatiebrief,
 • uw CV,
 • de afschrift van studiepunten en puntenlijst van uw laatste Master opleiding,
 • een scan van uw identiteitskaart (twee zijden) of van uw paspoort,
 • de ingevulde en ondertekende aanvraag veiligheidsverificatie (zie onderaan),

aan Luitenant-kolonel professor Benoît MARINUS (benoit.marinus@mil.be ), en aan Majoor Dr Helena BRUYNINCKX (ERM-deao-rswo@mil.be ).

 • U zal in een militaire omgeving tewerkgesteld zijn. Om deze reden ondergaat iedere werknemer een veiligheidsverificatie. Gelieve aan uw sollicitatie het ingevulde document toe te voegen dat u kan downloaden op de site van de KMS: http://www.rma.ac.be/nl/aanvraag-veiligheidsverificatie
 • Vermeld duidelijk de referentie van het project: MSP/23-06-SUPER S3
 • Uiterste datum voor het indienen van kandidatuurstelling:  30 april 2023
 • De interviews vinden plaats in de Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel, of online op aanvraag of door restricties. De datum, timing, en modaliteiten van de interviews die gepland zijn tussen 8 en 12 mei 2023 zullen worden gecommuniceerd aan de geselecteerde kandidaten.

Werkplek

 • Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, 1000 Brussel;
 • Occasionele reizen naar het buitenland;
 • Het project omvat drie (3) onderzoeksverblijven in Cranfield University in haar vestiging te Shrivenham (zie hierboven).

Contactpunten

 • Bruxelles
 • Studies, onderzoek en ontwikkeling
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
ECOLE ROYALE MILITAIRE
Contactpersoon
MONSIEUR Marinus Benoit
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
benoit.marinus@mil.be