Aller au contenu principal

Attaché vertaler (< 26 jaar SBO) M/V/X

Ref 3457019

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via SERVICE FEDERAL DES PENSIONS-FEDERALE PENSIOENDIENST

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De Federale Pensioendienst is een openbare instelling van sociale zekerheid, die de volgende opdrachten heeft:

 • het geven van helder advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
 • het berekenen van de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen), op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden. Het betekenen van die rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
 • het uitbetalen van de pensioenen voor werknemers, ambtenaren, zelfstandigen en van de IGO. De FPD verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
 • het ondersteunen van het beleidswerk door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De Federale Pensioendienst bestaat uit een centrale administratie, gevestigd in de Zuidertoren te Brussel, en een aantal gewestelijke kantoren waar in totaal zo'n 2500 personeelsleden tewerkgesteld zijn.

De Zuidertoren bevindt zich aan het station Brussel-Zuid en is gemakkelijk bereikbaar via de NMBS, de MIVB, de TEC en de Lijn.


Functiebeschrijving

De Vertaaldienst zorgt voor betrouwbare, precieze en eenduidige vertalingen van hoofdzakelijk interne documenten en externe correspondentie. De dienst staat eveneens in voor simultane tolkopdrachten, hetzij zelf, hetzij met medewerking van externe consultants.

De te vertalen documenten zijn gevarieerd: ontwerpen van wetteksten, antwoorden op parlementaire vragen, verslagen van vergaderingen, brochures, teksten voor de interne en externe communicatie, gebruikershandleidingen voor informaticamiddelen, jaarverslagen, formulieren en attesten, antwoorden op brieven en e-mails,...

De Vertaaldienst maakt deel uit van het departement Communicatie & Vertaling. 

 

Meer informatie over de functie?

Bjorn De Greef - Attaché Teamverantwoordelijke Vertaaldienst 
Tel.: +32 2 612 52 43
E-mail: bjorn.degreef@sfpd.fgov.be 

 

Je zorgt voor de vertaling naar het Nederlands van documenten die hoofdzakelijk in het Frans zijn opgesteld zodat de medewerkers, het management van de organisatie en de burger over documenten in de gewenste taal kunnen beschikken. Hieronder vallen, onder andere, de volgende taken: 
 

 • je vertaalt administratieve, juridische, technische en andere teksten van het Frans naar het Nederlands; 
 • je vertaalt eventueel documenten die in een andere Europese taal zijn opgesteld (Engels, Duits, Italiaans, Spaans) naar je moedertaal; 
 • je reviseert teksten die in het Nederlands zijn opgesteld of vertaald om de kwaliteit en de leesbaarheid ervan te verbeteren;
 • je doet voorstellen en aanbevelingen voor het gebruik van een omschreven terminologie in een bepaalde context; 
 • je vult regelmatig de terminologiedatabank aan;
 • je geeft advies aan je collega's over de inhoud van een tekst, het gebruik van een term of het gebruik van bepaalde woorden;
 • je organiseert je eigen werk, in samenspraak met je collega's en rekening houdend met de beschikbare middelen en prioriteiten.

Profielbeschrijving

Gezien de aard van de overeenkomst (startbaanovereenkomst) moet je jonger dan 26 jaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst om voor deze vacante betrekking te solliciteren.

 

Enkel de kandidaten die beschikken over één van de volgende diploma's worden tot de eerste proef toegelaten:

 

 • master in het vertalen;
 • master in het tolken;
 • master in de taal- en letterkunde.

 

Generieke competenties

 • Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op jou voor de kwaliteit van ondernomen acties.
 • Je gaat integer te werk, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, je zorgt voor een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt de anderen, je oefent een voorbeeldfunctie uit en je ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.

 

Technische competenties

 • Je bent in staat om snel en correct een tekst van het Frans naar het Nederlands te vertalen. 
 • Je bent in staat om een in het Nederlands opgestelde of vertaalde tekst te reviseren om hem te verbeteren.
 • Je beheerst perfect de spelling- en grammaticaregels van de Nederlandse en de Franse taal.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden en je hanteert een taalgebruik dat je aanpast aan je doelpubliek.

 

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze weegt zwaarder door in de eindscore. 

Een goede motivatie is ook belangrijk. 

 

 

Selectieprocedure

1. Selectie van maximum 10 kandidaten op basis van het cv en de motivatiebrief.

2. Technische proef + interview  (+/- 2 uur) 

 

Voor het interview zal je een technische test moeten afleggen waarbij de technische competenties geëvalueerd zullen worden. Je krijgt hiervoor 1 uur de tijd. 

 
Het interview en de case evalueren of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek `Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.  


Voordelen van de betrekking

Bij de FPD geniet je een aantal extra voordelen: 

 • gratis hospitalisatieverzekering;
 • mogelijkheid tot telewerk;
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding;
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • glijdende werkuren in een 38 urenweek;
 • allerlei sociale voordelen;
 • mogelijkheid tot maaltijden aan democratische prijzen;
 • 26 verlofdagen (bij een voltijdse arbeidsregeling) en tot 12 extra verlofdagen;
 • De Zuidertoren bevindt zich aan het station Brussel-Zuid en is gemakkelijk bereikbaar via de NMBS, de MIVB, de TEC en de Lijn. Bovendien beschikt de Federale Pensioendienst over een privéparking voor de personeelsleden.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van de FOD Beleid & Ondersteuning.


Extra informatie
Werkplek Sint-Gillis, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

CV + Motivatie Brief

 • Sint-Gillis
 • Communicatie en informatie
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE FEDERAL DES PENSIONS-FEDERALE PENSIOENDIENST
Contactpersoon
MADAME HOUTHOOFD Marika
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
Select@sfpd.fgov.be