Aller au contenu principal

Coördinator verkeersveiligheid M/V/X

Ref 3457963

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via COMMUNE D'ETTERBEEK

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Opdracht

Het Gewestelijk Actieplan van Verkeersveiligheid 2021-2030 streeft naar 0 doden en 0 zwaargewonden in 2030. Om dit te bereiken is een Safe System-aanpak ingevoerd. Alle bij verkeersveiligheid betrokken partners moeten, elk op hun eigen niveau, deelnemen aan het verbeteren van het totale systeem. De gemeente is een centrale speler in het gewestelijke verkeersveiligheidsbeleid. De gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinator is daarom verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties die de gemeente aanstuurt en voor de opvolging van de acties waarin (of waarvoor) de gemeente partner is.


Functiebeschrijving
 • Het gemeentelijke actieplan voor verkeersveiligheid uitwerken en coördineren in samenwerking met alle betrokken gemeentediensten, de politiezone en Brussel Mobiliteit (BM);
 • De planning opstellen en de door de gemeenten uitgevoerde acties opvolgen;
 • De indicatoren voor elke actie opvolgen en ervoor zorgen dat ze worden doorgegeven aan de dienst planning van BM;
 • De interne programmatie/planning van de verschillende acties opvolgen;
 • De doelstellingen integreren in de strategische en budgettaire planning;
 • Samenwerken met de verschillende gemeentelijke diensten die bij de verschillende projecten betrokken zijn, ervoor zorgen dat de verschillende acties transversaal zijn tussen de gemeentelijke diensten die bij de acties betrokken zijn (mobiliteit, openbare werken, stedenbouw, openbaar onderwijs, enz.), de politiezones, enz;
 • Deelnemen aan de basisopleiding verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit (40 uur);
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de gemeentelijke verkeersveiligheidscoördinatoren;
 • Vergaderingen met de inwoners van de gemeente organiseren en bijwonen;
 • De administratieve en financiële opvolging verzekeren van projecten in vermand met verkeersveiligheid;
 • Overmaken van onontbeerlijke informatie aan de hiërarchie (vorderingsstaat van dossiers, lopende projecten,...).

Profielbeschrijving
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma.
 • Je hebt basiskennis van het Gewestelijke Verkeersveiligheidsplan 2021-2030.
 • Je bent bereid om het SELOR-brevet te behalen (taalexamen Frans). Als je dat brevet al hebt, dan is dat een pluspunt.
 • Beroepservaring van 2 of 3 jaar;
 • Ervaring met projectbeheer en/of de werking van een gemeente/het Brussels Gewest;   
 • Ervaring met een van de domeinen van verkeersveiligheid (infrastructuur, bewustmaking/onderwijs, controle, sanctie).
 •  

 • Je kan gemakkelijk spreken voor een publiek en je kan je ook aanpassen aan het publiek (vulgarisatie);
 • Je kan grote hoeveelheden informatie zelfstandig verzamelen, analyseren, verwerken en verspreiden;
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden (brieven, dossiers - vooral technische dossiers, pedagogische documenten);
 • Je bent zorgvuldig, je hebt een goed analysevermogen en je bent betrouwbaar;
 • Je kan prioriteiten stellen en je respecteert deadlines en instructies;
 • Je bent respectvol ten opzichte van anderen en ten opzichte van de organisatie;
 • Je bent nauwkeurig, methodisch en georganiseerd. Je bent proactief en je aarzelt niet om initiatief te nemen;
 • Je hebt een goed analyse - en synthesevermogen en je werkt resultaatgericht;
 • Je legt gemakkelijk contacten, beschikt over communicatieve vaardigheden en bent creatief;
 • Sleutelcompetenties: communicatie, zin voor initiatief, reactiviteit, organisatievermogen en planningsvermogen, in team kunnen werken, discretie;
 • Je kan werken met de courante computerprogramma's (tekstverwerking, spreadsheet, mailbox, enzovoort).

Beschrijving van de onderneming

Referentie van de werkgever die vermeld dient te worden op het bericht van ontvangst :

Plaats van tewerkstelling : Gemeente van Etterbeek, Kazernenlaan 31 te 1040 Etterbeek

Voor 31/03/2023 een motivatiebrief opsturen, vergezeld met een CV per email : veronique.belpaire@etterbeek.brussels 


Voordelen van de betrekking

Een contract van bepaalde duur van 2 jaar beginnende ten vroegste op 15 juni 2023

 

 • Gemeentelijk barema niveau A of B afhankelijk van het diploma;
 • Valorisatie van de anciënniteit;
 • Een maaltijdcheque van 8 euro per gepresteerde dag;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen;
 • Eindejaarspremie;
 • Volledige terugbetaling van de verplaatsingskosten: openbaar vervoer of fietsvergoeding of wandelvergoeding;
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen;
 • Mogelijkheid tot telewerk (1 dag per week);
 • Een hospitalisatieverzekering tegen een aantrekkelijke prijs.

Extra informatie
Werkplek Etterbeek, België
Soort overeenkomst : Werk
 • Etterbeek
 • Beheer van ondernemingen en diensten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMUNE D'ETTERBEEK
Contactpersoon
MADAME BELPAIRE Véronique
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
veronique.belpaire@etterbeek.brussels