Aller au contenu principal

AANWERVING EN VORMING VAN EEN WERVINGSRESERVE VOOR EEN VOLTIJDSE (M/V) COÖRDINATOR PLAATSELIJKE TOERISTISCHE ONTWIKKELING (SCHAAL A1) (CONTRACTUELE APE) VOOR 'HET OFFICE DU TOURISME' M/V/X

Ref 3462257

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via VILLE DE NEUFCHÂTEAU

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De Gemeenteraad van de stad NEUFCHÂTEAU zal binnenkort overgaan tot de aanwerving en vorming van een reserve van een coördinator plaatselijke toeristische ontwikkeling (Schaal B1) op voltijdse contractuele basis voor onbepaalde duur voor het Office du Tourisme.


Functiebeschrijving

Hoofdtaken

De lokale coördinator voor toeristische ontwikkeling is o.a. verantwoordelijk voor de ontvangst van het grote publiek, maar zijn of haar belangrijkste taak is die van projectleider voor toeristische promotie.

 

Belangrijkste vaardigheden :

Beschrijving van de functie :

- Beheer van het onthaal

- Opstelling van papierprojecten (creatie van folders, brochures, boekjes en diverse marketinginstrumenten)

- Ontwikkeling van toeristische projecten

- Organisatie van toeristische evenementen

- Beheer van de dossiers van subsidieaanvragen

- Opzetten van een toeristische strategie

- Beheer van de begroting

- Opstellen van activiteitsrapporten


Profielbeschrijving

Soft skills:

- Blijk geven van een uitgesproken belangstelling voor communicatie in het algemeen en toerisme in het bijzonder

- Grondige kennis bezitten van het gemeentelijk grondgebied

- Persoonlijk vermogen tot nauwgezetheid, werkmethoden en organisatie

- Blijk geven van efficiëntie, initiatief en creativiteit

- Blijk geven van flexibiliteit en aanpassingsvermogen

- In teamverband kunnen werken

- Zich kunnen aanpassen aan zeer uiteenlopende situaties of gesprekspartners en ervoor kunnen zorgen dat  hun verzoeken goed worden begrepen

Knowhow :

- Goede computervaardigheden en kennis van het gebruik van nieuwe technologieën voor toeristische promotie

- Goede schrijfvaardigheid voor multimediapromotie

- Snel en efficiënt gebruik maken van internet en sociale netwerken

- Een toeristische mini-website beheren

- toeristische producten creëren, informatie opzoeken en opstellen van teksten voor multimediasupport

-Strikte administratieve beheerscapaciteiten door toepassing van de in de administratie geldende voorschriften en procedures

- Vermogen om doelstellingen en vastgestelde termijnen te respecteren

- Zich duidelijk en doeltreffend kunnen uitdrukken

- Goede beheersing van de Franse taal en onberispelijke spelling, actieve kennis van het Nederlands en het Engels, kennis van het Duits is een pluspunt

 

 

 

Algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden

 

 • Onderdaan zijn van de Europese Uni of niet.  Voor onderdanen van buiten de Europese Unie, in orde zijn wat betreft werkvergunningen in de zin van het besluit van de Waalse regering van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
 • In het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs van het lange type (licentie, master of gelijkwaardig)
 • Een troef kan worden gevaloriseerd op het gebied van talen en/of toerisme en/of communicatie, door middel van opleiding of ervaring.
 • Beschikken over een kennis van de Franse taal die voldoende wordt geacht voor de uit te oefenen functie.
 • Genieten van burgerlijke en politieke rechten
 • Gedrag hebben dat voldoet aan de vereisten van de functie
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • In het bezit zijn van een rijbewijs (B) en een voertuig

Op de sluitingsdatum van de aanvragen moet aan alle bovenstaande voorwaarden zijn voldaan.

 • Voldoen aan de militiewetten (voor mannelijke sollicitanten)
 • Slagen voor een aanwervingsexamen
 • Voldoen aan de APE-eisen uiterst op de werkdag vóór de datum van indiensttreding

Rijbewijs
Rijbewijs B
Voordelen van de betrekking

Job

Voltijdse tewerkstelling 38u/week.

Baremisch tarief van aanvang (geïndexeerd bruto jaarloon januari 2023 bij fulltime) :

- Schaal A1 : Min. 43.627,10 € - Max. 67.770,91 €

 

Examens

1)  Een algemeen schriftelijk examen ter controle van de talenkennis van de kandidaat in het Engels en het Nederlands.

2) Een specifieke schriftelijke proef ter verificatie van de beroepsvaardigheden: basiskennis van het administratief recht (in het bijzonder het wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie), kennis van het gemeenteleven en de toeristische aspecten van Neufchâteau, werkmethode, organisatie, respect voor de regels en kennis van computers (word + excel + outlook + powerpoint), nieuwsbrieven, creatie van inhoud voor sociale netwerken, creatie van de toeristische strategie, projectbeheer, begrotingsbeheer.

3) Een algemene mondelinge test om de praktische kennis van de kandidaat te toetsen aan de vereisten van de functie en om de motivatie van de kandidaat na te gaan.

 

Elke proef is eliminerend.

De voorwaarden om te slagen zijn als volgt

- 50% voor het algemene schriftelijke gedeelte (100 punten)

- 50% voor het specifieke schriftelijke gedeelte (100 punten)

- 50% voor het algemene mondelinge gedeelte (100 punten)

- 60% voor het geheel van de drie onderdelen.

 

DATA VAN DE EXAMENS

1) Algemeen schriftelijk examen: 26/04/2023 om 8.00 uur in Espace 29 gelegen avenue de la Victoire, 25, 6840 Neufchâteau.

2) Specifiek schriftelijk examen: 26/04/2023 om 10.30 uur in Espace 29 gelegen avenue de la Victoire, 25, 6840 Neufchâteau.

3) Algemeen mondeling examen: 28/04/2023 vanaf 13.30 uur in het Hôtel de Ville (salle Brasseur) gelegen Grand Place, 1, 6840 Neufchâteau.

 

 

 

 

Sollicitaties :

 

De motivatiebrief, MET DE HAND GETEKEND, vergezeld van de volgende documenten :

- Curriculum vitae

- Uittreksel strafregister met vermelding van nationaliteit model 1 (uitleveringsdatum minder dan drie maanden)

- Kopie van het vereiste diploma

- Document ten bewijze van ervaring/opleiding op bovengenoemde gebieden

- Indien van toepassing, kopie van de unieke vergunning (niet-EU-onderdanen)

- Kopie rijbewijs

 

De aanvraag moet UITSLUITEND per aangetekende brief worden verstuurd of persoonlijk worden afgegeven tegen ontvangstbewijs en moet het Collège communal, Hôtel de Ville, Grand Place,1 , 6840 Neufchâteau ten laatste op 07/04/2023 vóór 11 uur bereiken. Een kopie van de geboorteakte zal aan de geslaagde kandidaat worden gevraagd.

Niet ondertekende en/of te late en/of onvolledige sollicitaties en/of per e-mail verstuurde sollicitaties worden niet in aanmerking genomen.

Er geldt een wervingsreserve van twee jaar, die bij gemotiveerd besluit van de gemeenteraad met één jaar kan worden verlengd.


Extra informatie
Werkplek Grandvoir, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

 

Interesse?

emma.vandendyck@neufchateau.be

 • Grandvoir
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
VILLE DE NEUFCHÂTEAU
Contactpersoon
MADAME Vandendyck Emma
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
emma.vandendyck@neufchateau.be