Aller au contenu principal

Verantwoordelijk van de dienst aanplantingen M/V/X

Ref 3464000

Geactualiseerd op 17 maart 2023

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Zorgen voor de goede werking van de dienst aanplantingen met het oog op het verstrekken aan de burgers van kwaliteitsvolle, veilige, esthetische en aangepaste groene ruimten die beantwoorden aan de wensen van de meerderheid van de gebruikers en aan de filosofie van de gemeente.


Functiebeschrijving

1.  Uitvoering van projecten en besluiten

 

 • De bestaande groene ruimten en voorzieningen inrichten en onderhouden overeenkomstig de vastgestelde doelstellingen en het gedifferentieerd groenbeheer ("een manier van groenbeheer die respectvoller is en dichter bij de natuur staat. Dit beheer beoogt een ecologische benadering van het "klassieke" beheer van de groene ruimte").
   
 • De evolutie van projecten communiceren naar aan de leidinggevende(n)
   
 • De leidinggevenden adviseren en informeren op basis van de expertise van het team en de voorstellen uit het terrein
   
 • Relaties verzorgen tussen het team Aanplantingen en dat van de openbare netheid en de verantwoordelijken van andere diensten
   
  2. Beheer van materiaal, voorraden en voertuigen
   
 • Voorstellen formuleren inzake investeringen van de dienst, rekening houdend met de behoeften van de medewerkers van de dienst
   
 • Zorgen dat de bestellingen (planten, materieel, enz.) worden geplaatst overeenkomstig de begroting en de regelgeving inzake overheidsopdrachten
   
 • Zorgen voor het onderhoud van de uitrusting en het beheer ervan
   
 • Wekelijks verslag uitbrengen over het gebruik van de voertuigen door het team
   
  3. Personeelsbeheer
   
 • Het werk verdelen onder de medewerkers van het team om de projecten uit te voeren waartoe het gemeentebestuur heeft besloten
 • Het werk organiseren door duidelijke instructies te geven
 • Leidinggeven en toezicht houden met inachtneming van de waarden van gedifferentieerd groenbeheer
 • Zorgen voor het personeelsbeheer (verlof, afwezigheid, enz.) door zo nodig een beroep te doen op de directeur en/of de dienst Human Resources (HR)
 • Regelmatig feedback geven aan de leidinggevende en voorstellen doen ter verbetering
 • Zorgen voor opleiding en veiligheid van het personeel (deelname aan de risicoanalyse in samenwerking met de preventieadviseur van het IDPBW; opleidingen voorstellen in samenwerking met de dienst HR)
 • Het personeel van zijn dienst volgens het organogram evalueren
  Alle andere taken die nuttig zijn voor de goede werking van de dienst.

Profielbeschrijving

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 

 • Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig (niveau C)
 • Kennis van de botanische nomenclatuur en van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beheer, apparatuur en werktechnieken
 • Ten minste 3 jaar ervaring als tuinier
 • Basiscomputervaardigheden (e-mail, Word, Excel)
 • Goede schriftelijke communicaties (e-mail, verslagen)
 • In het bezit zijn van het certificaat Selor Artikel 10 voor de tweede taal (het Frans of het Nederlands) of bereid dit te behalen
   
  GEDRAGSCOMPETENTIES
   
 • Zichzelf ontwikkelen 
 • Eigen werk structureren
 • Het werk van de medewerkers organiseren
 • Een team leiden
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Begeleiden/coachen

Rijbewijs
Rijbewijs B
Beschrijving van de onderneming

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 

 • Diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig (niveau C)
 • Kennis van de botanische nomenclatuur en van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beheer, apparatuur en werktechnieken
 • Ten minste 3 jaar ervaring als tuinier
 • Basiscomputervaardigheden (e-mail, Word, Excel)
 • Goede schriftelijke communicaties (e-mail, verslagen)

Voordelen van de betrekking

ONS AANBOD

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30)
 • Vast uurrooster
 • Weddeschaal: salarisschaal van niveau C van het sociale handvest
 • Tweetaligheidspremie indien in het bezit van het vereiste taalbrevet
 • Interventie in de kosten voor het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer
 • MIVB-abonnement
 • Fiets- en voetgangers-premie
 • Preferentieel tarief voor hospitalisatieverzekering
 • Collectieve Sociale Dienst (Benefits at work, enz.)
 • 2de pensioen pijler

Maaltijdcheque 4,50€ per dag (1,09€ ten laste van de werknemer


Extra informatie
Werkplek Ganshoren, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.