Aller au contenu principal

Milieuvergunningenbeheerders Réf. 2023-V8 M/V/X

Ref 3576147

Geactualiseerd op 08 juni 2023

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de
transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van
milieuoverlast terug te dringen.
Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect - Innovatie - Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.
Je gaat aan de slag in de afdeling Vergunningen en Partnerschappen.


Functiebeschrijving

Als milieuvergunningenbeheerder:

 • ben je verantwoordelijk voor het afleveren van milieuvergunningen voor ondernemingen, werkplaatsen, opslagplaatsen ... Deze administratieve vergunningen bevatten technische bepalingen die een exploitant in acht moet nemen om ervoor te zorgen dat zijn activiteit geen hinder of gevaar voor het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking oplevert;
 • lever je milieuvergunningen af die zijn aangepast aan de kenmerken van het bedrijf en zijn omgeving, zodat de milieueffecten aanvaardbaar zijn;
 • beoordeel je de impact van de vergunningsaanvraag op de milieu-, technische en stedenbouwkundige aspecten, zonder de indirecte gevolgen uit het oog te verliezen;
 • leg je gepaste uitbatingsvoorwaarden vast;
 • begeleid je bedrijven en projectleiders uit de industriële en bouwsector bij de naleving van de milieuwetgeving door te verzekeren dat de volksgezondheid en het leefmilieu beschermd worden.

Profielbeschrijving

Diploma*:
Master in de wetenschappen of de toegepaste wetenschappen
*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring :

 • Ervaring met het voorzitten van grote vergaderingen met verschillende partijen is een troef.

Kennis

 • Je bent vertrouwd met het Brusselse stadsweefsel.
 • Je hebt een goede kennis van het Brusselse, federale en Europese institutionele landschap.· Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Voordelen van de betrekking

wervingsreserve voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
Een voltijdse betrekking
Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid om te telewerken
Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector
Maaltijdcheques (€ 8)
Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
Een permanente vorming
Een flexibele uurregeling
Een hospitalisatieverzekering
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
· Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Bouw
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.