Aller au contenu principal

Projectbeheerder M/V/X

Ref 3640553

Geactualiseerd op 07 juni 2023

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Context
Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als
opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de
klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de
transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons
doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de
gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van
milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze
gedeelde waarden (Respect - Innovatie - Verantwoordelijkheid) en onze transversale
aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de
huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.
Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame
gebouwen, departement Duurzame gebouwen - begeleiding van particulieren, dienst
Sociale energie en Administratieve ondersteuning.


Functiebeschrijving

Functie
De afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen van Leefmilieu Brussel neemt actief deel aan de strijd tegen de klimaatverandering door een aanzienlijke vermindering van de broeikasgasemissies van het Gewest te beogen. In deze afdeling heeft het departement Duurzame gebouwen - Begeleiding van particulieren als doel de Brusselaars te stimuleren en zo goed mogelijk te begeleiden bij de energetische renovatie van hun woning.
Het Brusselse gebouwenpark is effectief verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van het Gewest (55%), vóór het vervoer (24%), vandaar het belang van deze opdracht. Dit is zowel kwantitatief - de huidige renovatiegraad moet met 5 worden
vermenigvuldigd - als kwalitatief: het energieverbruik van woningen moet worden verminderd om tegen 2050 gemiddeld het EPB-niveau C+ te bereiken.

Een van de belangrijkste obstakels voor renovatie is echter de financiering ervan: renovaties betekenen vaak een zeer - of zelfs te - groot budget voor de Brusselaars (en/of voor de instellingen) en de gespannen economische context als gevolg van de gezondheidscrisis accentueert deze moeilijkheid. Het is dan ook van cruciaal belang voor het welslagen van de energietransitie. In deze context is Leefmilieu Brussel op zoek naar een projectbeheerder om de followup van de financieringsmechanismen te verzekeren (renovatiekredieten tegen voordelige tarieven, leningen zonder terugbetaling, fiscale stimuli ...) en het
dienstenaanbod van onze partner op het terrein rond dit thema te versterken.


Profielbeschrijving

Profiel
Diploma* : Master in een wetenschappelijke richting.
*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie
deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.
Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring :
Minstens 2 jaar ervaring met projectbeheer.

Ervaring in een overheidsadministratie en met overheidsprocedures (opdrachten,
subsidies) is een troef.
Ervaring met macro-economie en overheidsfinanciën is een troef.
Kennis
Goede kennis en begrip van krediet-/financieringsmechanismen.
Goede kennis van de context van de renovatie van gebouwen in het Brussels
Gewest (regelgeving, betrokken actoren, staat van de bebouwing ...).
Kennis van de belangrijkste Brusselse financiële (institutionele en private)
actoren.
Kennis van energie-efficiëntie of de renovatie van gebouwen.
Je kunt je in het Frans en in het Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.


Voordelen van de betrekking

Wij bieden

 • Vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te
 • worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare
 • sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)

Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
 • België
 • Beheer van ondernemingen en diensten
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.