Aller au contenu principal

Industry Intelligence Officer (Sectoronderzoeker horeca) M/V/X

Referentie 3640667 | Gewijzigd op 26 september 2023

Terug naar de lijst
 • Plaats : 1070 - Anderlecht
 • Arbeidstijd : Voltijds
 • Beroepengroep : Transport en logistiek / Ondersteuning van de productie

Beschrijving van het bedrijf

Onze organisatie:

Onze organisatie staat in voor de beroepsopleiding van de Brusselse horeca.  Zij is ook verantwoordelijk voor:

 • De bevordering van de horecasector en beroepen,
 • De behoeften van bedrijven en werknemers op het gebied van professionele vaardigheden op elkaar afstemmen,
 • De bedrijven ondersteunen bij het opleiden en professionaliseren van hun teams,
 • Sectoronderzoek: het verzamelen van 'Industry Intelligence'-informatie over de sector en zijn beroepen in alle aspecten

Zij is gestructureerd rond 2 vzw's die met elkaar samenwerken.

Werkplek: Anderlecht.

Beschrijving van de functie

Functie

Je werkt samen met clustermanagers en management, maar ook met je directe collega's.  Je bent verantwoordelijk voor het vergaren van relevante informatie over de horecasector in Brussel en daarbuiten, en voor het uitvoeren van diepgaande studies. Deze informatie zal helpen bij het sturen van het opleidingsaanbod voor de sector, het ontwikkelen van de nieuwe vaardigheden die nodig zijn en bij het beantwoorden aan werkgelegenheids- en opleidingsbehoeften. Je bent zowel een luisterend oor als een nieuwsgierige en ondernemende geest. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de verspreiding van relevante informatie voor de horecasector en de partners van de organisatie. Je legt ook de nodige contacten met je Brusselse collega's bij overheidsdiensten en andere sectorale centra.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je verzamelt nuttige informatie voor de horecasector en de partners van Horeca Forma Be Pro via verschillende middelen (pers, monitoring, statistieken, enquêtes, ...). Daartoe werk je samen met je collega in Industry Intelligence, de managers en de specialisten van de (Brusselse) overheden en je andere collega's.
 • Je voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit, volgens een aangepaste methodiek, om een goed beeld weer te geven van de sector, belangrijke thema's en behoeften en verwachtingen.
 • Je bereidt werk- en reflectiegroepen voor en organiseert deze.
 • Je coördineert en neemt actief deel aan sectorale rondetafels en andere uitwisselingsmomenten en evenementen met het oog op het vergaren van informatie.
 • Je analyseert en presenteert de resultaten van al dit analysewerk. Uiteraard schrijf je ook de samenvattende rapporten.
 • Je ontdekt nieuwe trends en stelt nieuwe studieonderwerpen voor.
 • Je brengt je expertise mee en draagt bij aan het informatieonderzoek van Horeca Forma Be Pro, met inbegrip van de studiedomeinen van je collega's, de monitoring van pedagogische methoden, wettelijke opvolging, ...
 • Je organiseert de verspreiding van deze informatie via:
  • De website
  • Persoverzichten
  • De organisatie van conferenties voor verschillende doelgroepen
  • Schrijven en verspreiden van nota's en publicaties
  • Andere geschikte communicatiekanalen.

Profiel

Verwachte ervaringen en vaardigheden

Je hebt een masterdiploma in bedrijfskunde, economie, politieke wetenschappen, sociologie, arbeids- en organisatiepsychologie of een universitair diploma dat als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Je kent het bedrijfsleven en je hebt verstand van talentmanagement of beroepsopleiding. Affiniteit met de Horeca is een troef.

Je vermogen om te luisteren en je analytische geest stellen je in staat om de behoeften van bedrijven te begrijpen en te detecteren en hen vervolgens passende oplossingen aan te bieden.

Je hebt een talent voor het ophalen, analyseren en synthetiseren van informatie. Je bent in staat om een denktank of werkgroep te leiden. Je hebt ervaring op dit gebied en begrijpt de verwachtingen van een monitoringdienst volledig. Je hebt ook goede schrijfvaardigheden. 

Je hebt een goed begrip van de basisprincipes van beschrijvende statistiek en je kunt ze toepassen.

Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Je hebt een perfecte kennis van een van de twee landstalen en kunt communiceren in de andere taal. Je beheerst Office Suite.

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.