Aller au contenu principal

Attaché sociale verkiezingen M/V/X

Ref 3650136

Geactualiseerd op 02 juni 2023 via SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

De Algemene Directie Arbeidsrecht en Juridische Studiën is een van de zes algemene directies van de FOD WASO. Deze directie heeft als opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen alsook het beleid inzake federale bevoegdheden op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid. Deze Algemene Directie bestaat uit vijf afdelingen:

 1. Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen
 2. Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten, die zich onder meer bezighoudt met de organisatie en opvolging van sociale verkiezingen binnen bedrijven.
 3. Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
 4. Afdeling van de werkgelegenheid en het secretariaat
 5. Afdeling van de administratieve geldboeten en het e-pv

De volgende sociale verkiezingen worden in mei 2024 georganiseerd; de voorbereidende procedure in de ondernemingen zal in december 2023 starten. Om de bedrijven waarop deze procedure betrekking heeft goed te kunnen begeleiden, moet de Afdeling van de inspraakorganen vanaf begin 2023 voorbereidende werkzaamheden verrichten (voltooiing wetgeving, opstellen brochure, aanpassing website, update en ontwikkeling `webapplicatie Sociale Verkiezingen', update databank, ...).

Surf zeker eens naar onze website: www.werk.belgie.be voor meer informatie.


Functiebeschrijving

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats gedurende een door de wet vastgestelde periode. Zij leiden tot de aanstelling of de hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) staat in voor de juridische en praktische omkadering van de meer dan 7.000 ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren en van andere stakeholders. Binnen dit kader is het jouw taak om de betrokken ondernemingen te helpen en te begeleiden bij deze organisatie van de sociale verkiezingen:

 • Je informeert de werkgevers, de werknemers, de sociale partners en de andere geïnteresseerde doelgroepen:
  • Je beantwoordt vragen per telefoon en via e-mail.
  • Je zoekt informatie op om op de gestelde vragen te antwoorden.
  • Je organiseert en neemt deel aan informatiesessies en studiedagen.
  • Je werkt mee aan het opstellen van heldere teksten voor informatiebrochures.
  • Je helpt mee met het beheer van de website.
  • Je beantwoordt vragen om info en hulp bij het gebruik van de webapplicatie.
 • Je helpt bij het up-to-date houden van de databank van ondernemingen die de sociale verkiezingen moeten opstarten.
 • Je verzamelt en behandelt de resultaten van de sociale verkiezingen en je maakt statistieken na de verkiezingen (tabellen en grafieken).
 • Je brengt regelmatig verslag uit van de activiteiten en de resultaten aan de verantwoordelijken van de dienst en je zorgt voor een vlotte uitwisseling van informatie met je collega's.
 • Je bewaart en archiveert de berichtgeving en de resultaten.

Profielbeschrijving

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 • Je gaat zelfstandig om met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties

 • Je bent in staat juridische informatie te analyseren.
 • Je drukt je mondeling op een correcte, efficiënte en duidelijke manier uit.
 • Je drukt je schriftelijk op een correcte, efficiënte en duidelijke manier uit.
 • Je bent een teamspeler. Voldoe je voor de competentie 'In team werken' niet aan de eisen van deze functie, dan kan je niet slagen voor deze selectie en word je niet opgenomen in de lijst met laureaten.

Pluspunten

 • Je hebt een goede kennis van IT-tools (MS Office, internet, etc.).
 • Je hebt een basiskennis Frans, aangezien je in een tweetalig team terecht komt.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een diploma van licentiaat/master uitgereikt door een Belgische universiteit na ten minste 4 of 5 jaar studie in één van de volgende domeinen:

 • Rechten
 • Arbeidswetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Beleid, Economie
 • Sociologie

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst of rosettacontract)


Voordelen van de betrekking

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren  in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3  dagen telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten). 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om een telewerkvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.


Extra informatie
Werkplek Anderlecht, België
Soort overeenkomst : Werk
 • Anderlecht
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Contactpersoon
MADAME BONGAERTS Anja
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
hr@werk.belgie.be