Aller au contenu principal

Juridisch Adviseur M/V/X

Ref 3668562

Geactualiseerd op 02 juni 2023 via HOPITAUX IRIS SUD

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken,

Voor de Algemene Directie,

Juridisch Adviseur (m/v/x)

Onder voltijds contract voor onbepaalde duur

https://bit.ly/3hsqsEi

 

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) maken deel uit van de groep van Brusselse openbare ziekenhuizen en van het CHORUS-netwerk: het grootste ziekenhuisnetwerk in België. Dit netwerk bestaat uit 7 ziekenhuizen (Erasmus, Chirec, UVC Brugmann, UMC Sint-Pieter, Iris Ziekenhuizen Zuid, UKZKF en Instituut Jules Bordet), verspreid over het Brussels Gewest, die op hun beurt in 3 subgroepen gegroepeerd zijn:

 • Academische ziekenbuizen: Erasmus / UKZKF / Instituut Jules Bordet 
 • Universitaire ziekenhuizen: UMC Sint-Pieter / UVC Brugmann
 • Stageziekenhuizen: Iris Ziekenhuizen Zuid / Chirec

 

IZZ maakt sinds begin oktober 2021 deel uit van het nieuwe CHORUS-netwerk, waarin het samen met CHIREC een bevoorrechte plaats bekleedt. Dit is een belangrijke stap in de positionering van IZZ op de kaart van de Brusselse ziekenhuizen en in de ontplooiing van nieuwe samenwerkingsprojecten. Doel van het netwerk is patiënten gecoördineerde ziekenhuiszorg van steeds hogere kwaliteit en toegankelijkheid zonder discriminatie te bieden, door de daartoe noodzakelijke samenwerkingen tot stand te brengen. De verankering van IZZ in dit ruime netwerk verzekert de continuïteit van het buurtziekenhuis met meerdere campussen in de Brusselse ziekenhuisomgeving. 

De samenwerking in de subgroep met CHIREC doet geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van IZZ noch van zijn status van openbaar ziekenhuis.

Als Senior juridisch adviseur omvat uw missie het adviseren van de Directie- en kaderleden van de instelling in de verschillende rechtsdomeinen. U brengt rechtstreeks verslag uit bij de algemene directie.


Functiebeschrijving

UW FUNCTIE

Uw takenpakket omvat:

 • Juridische informatie en advies verstrekken aan de directie- en kaderleden van de instelling.
 • Akkoorden, contracten, overeenkomsten, statuten, reglementen en, in bepaalde gevallen, lastenboeken opstellen.
 • Bijstand verlenen tijdens inspecties of controles om tekortkomingen vast te stellen en de verdediging voor te bereiden.
 • Juridisch advies en aanbevelingen geven en de opvolging van de dossiers verzekeren.
 • Op verzoek, interne/externe vormingen geven.
 • Het beheer en de opvolging van geschillen- en gerechtelijke dossiers verzekeren in samenwerking met externe specialisten. 
 • Medewerking verlenen aan de opvolging en het beheer van klachten van patiënten.
 • Juridisch toezicht en de verspreiding van informatie verzekeren bij de verschillende actoren van de instelling.
 • De gerechtelijke dossiers in het kader van verschillende rechtsmateries beheren, meer bepaald het privérecht (obligaties, contracten, ...), de sociale wetgeving, het recht inzake overheidsopdrachten en het publiek recht (ziekenhuiswetgeving, de organieke wet betreffende de OCMW's, ...).
 • Relaties met de overheden en de andere zorginstellingen onderhouden, deelnemen aan vergaderingen en juridische overeenkomsten formaliseren.
 • Erop toezien dat de instelling zich houdt aan de verschillende regelgevingen.
 • De directie adviseren over bepaalde wijzigingen in de interne regelgeving.
 • Deelnemen aan bepaalde strategische projecten en de verantwoordelijken van de projecten adviseren op het vlak van de verschillende juridische aspecten. 
 • Deelnemen aan de implementering van de regelgeving betreffende de bescherming van de gegevens van de instelling.
 • De verzekeringscontracten beheren.
 • Het secretariaat van de beroepscommissies (tucht en ontslag) beheren.

Profielbeschrijving

UW PROFIEL

 

Uw opleiding:

- Master (Licentie) in de rechten.

 

Uw ervaring en kennis:

- Minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

- Ervaring in een ziekenhuismilieu is een meerwaarde.

- Zeer goede kennis van de wetgeving inzake openbare ziekenhuizen en inzake overheidsopdrachten.

- Goede kennis van de sociale wetgeving en de regelgeving inzake bescherming van de gegevens.

 

Uw competenties:

- U beschikt over een uitstekende redactionele vaardigheid.

- U weet juridische termen bij het brede publiek verstaanbaar te maken en u drukt zich zowel mondeling als schriftelijk duidelijk uit.

- U bent actief luistervaardig met een uitgesproken zin voor dienstverlening en u handelt klantgericht.

- U bent proactief en creatief, en streeft ernaar om de huidige procedures te verbeteren.

- U bent autonoom en bekwaam om snel efficiënte beslissingen te nemen.

- U bent stipt en nauwkeurig en uitgerust met een stevige zin voor analyse en synthese.

- U bent georganiseerd en gestructureerd, u anticipeert en u beheert uw tijd op een efficiënte manier.

-  U hebt goede kennis van de tweede landstaal


Voordelen van de betrekking

WIJ BIEDEN

 

- Een stimulerende, dynamische en zinvolle job in een gemoedelijke sfeer en met evenwicht tussen uw privé- en beroepsleven.

  Wij hechten veel belang aan uw welzijn.

- Een werkkader gericht op participatief management dat u verantwoordelijkheid, ondersteuning en diverse opleidingsmogelijkheden voor uw verdere ontwikkeling biedt.

- Een werkplek die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer (tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km).

- Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector (IFIC 18) en talrijke extralegale voordelen:

 • de mogelijkheid om 2 dagen per week thuis te werken,
 • voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk,
 • een groepsverzekering,
 • een GSM-abonnement,
 • maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro,
 • een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12),
 • 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen
 • een aanvullend pensioen via een groepsverzekering.

Extra informatie
Werkplek Etterbeek, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 9 juli 2023 aan de hand van het formulier online: https://bit.ly/3hsqsEi

Enkel kandidaturen ingediend via onze website worden in aanmerking genomen.

 • Etterbeek
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
HOPITAUX IRIS SUD
Contactpersoon
MONSIEUR Nurgul Kavak
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://bit.ly/3UTCoMV