Aller au contenu principal

Architect voor de dienst Stedenbouw M/V/X

Ref 3668902

Geactualiseerd op 26 mei 2023 via COMMUNE DE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners staat Sint-Pieters-Woluwe voor vele uitdagingen, die typisch zijn voor onze tijd en onze stedelijke omgeving. Deze uitdagingen zijn de drijvende krachten achter onze dagelijkse innovatie. Op alle gebieden: burgerdiensten, netheid, scholen, administratieve stappen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, trottoirs en wegen, openbare verlichting. 

Om deze projecten uit te voeren zijn we regelmatig op zoek naar bevoegde, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers. Deelt u ons gevoel voor dienstverlening en algemeen belang? Word onze medewerker!


Functiebeschrijving

Dankzij uw technische vaardigheden bent u in staat de vergunningsaanvraag te analyseren in het licht van de geldende regelgeving (GBP, GSV, OEPB, enz.).

U werkt mee aan een nauwgezet, kwaliteitsvol en professioneel beheer van de aanvragen die de dienst behandelt en draag zo bij tot de goede werking van het bestuur.

U bent verantwoordelijk voor de opvolging van het proces van de vergunningsdossiers die u worden toevertrouwd :

 • de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ontvangen en een eerste controle op volledigheid van de dossiers uitoefenen
 • de technische en stedenbouwkundige gegevens invullen (beoordeling van schetsen en voorontwerpen + analyse van de haalbaarheid van het project, suggesties en informatie)
 • de stedenbouwkundige vergunningsaanvraagdossiers onderzoeken, evenals alles wat hiermee verband houdt
 • opstellen van met redenen omklede adviezen in het kader van de verschillende fasen van de vergunningsaanvraagprocedures (overlegcommissie, gedelegeerd ambtenaar, afgifte)

Dienstverlening aan de burger staat centraal in uw streven :

 • mensen aan het loket ontvangen door aandachtig te luisteren en burgers en architecten informeren over de geldende stedenbouwkundige en milieuvoorschriften en hen begeleiden bij de ontwikkeling van hun projecten
 • (de premieaanvragen behandelen)

Administratief en technisch beheer van de opdrachten van de dienst stedenbouw :

 • behandelen van correspondentie in verband met stedenbouw
 • samenwerken met de andere gemeentediensten
 • instaan voor de controle van de werven en installaties en de overtredingen inzake stedenbouw en milieu vaststellen

U werkt in teamverband en onderhoudt contacten met verschillende gesprekspartners :

 • uitwisselingen met burgers en architecten
 • bijdragen aan de teamgeest en delen van kennis en knowhow met de collega's
 • contacten met andere gemeentediensten, studiebureaus, gewestelijke diensten, ...

Profielbeschrijving
 • in het bezit zijn van een Masterdiploma architectuur (Belgische gelijkwaardigheid vereist voor buitenlandse diploma's)
 • ervaring van tenminste 2 jaren
 • over een zeer goede kennis van het Frans en het Nederlands beschikken (met certificaat SELOR niv A)
 • over specifieke juridische kennis op het gebied van ruimtelijke ordening (kennis van de regelgeving inzake stedenbouw - BWRO, gewestelijk bestemmingsplan, regelgeving inzake regionale stedenbouw, enz.) en milieuwetgeving beschikken is een troef
 • rijbewijs B
 • over uitstekende redactionele vaardigheden beschikken
 • analytisch vermogen en oog voor detail hebben, blijk geven van stiptheid en nauwkeurigheid
 • methodisch te werk gaan, blijk geven van organisatie en prioriteitsmanagement, zin voor synthese hebben
 • objectief en onpartijdig zijn, de vertrouwelijkheid van de informatie respecteren
 • teamgeest en zin voor samenwerking hebben
 • beschikbaarheid tonen (permanentie 1x/week tot 20u !) en stipt zijn

Rijbewijs
Rijbewijs C
Voordelen van de betrekking

CONTRACT :  

 • voltijds van onbepaalde duur 
 • niveau A = salaris conform de barema's van de Brusselse openbare diensten (ervaring in de publieke en private sector (maximaal 18 jaar wordt in aanmerking genomen)
 • andere voordelen : taalpremie (SELOR-attest), vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in verplaatsingskosten woon/werkverkeer met het openbaar vervoer (gratis bij de MIVB) of met de fiets, voordelig vakantieregime, flexibele werktijden, telewerk

 


Extra informatie
Werkplek Sint-Pieters-Woluwe, België
Soort overeenkomst : Werk
 • Woluwe-Saint-Pierre
 • Bouw
 • Voltijds
 • Met ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMUNE DE WOLUWÉ-SAINT-PIERRE
Contactpersoon
MONSIEUR GUEISSAZ Pierre
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://jobs.woluwe1150.be/fr/vacature/88080/architecte-pour-le-service-de-l-urbanisme/