Aller au contenu principal

Polyvalente Consultant Socioprofessionele Inschakeling M/V/X

Ref 3680803

Geactualiseerd op 27 mei 2023 via CPAS DE SCHAERBEEK

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming
 • Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
 • Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Meer dan 1000 werknemers waarvan 350 socioprofessionele inschakelingsmedewerkers.
 • Het OCMW van Schaarbeek voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. Wij garanderen voor alle kandidaten een gelijke behandeling en toegang tot de selecties. De bekwaamheden zijn doorslaggevend, en dit ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht of de seksuele geaardheid.

Functiebeschrijving

In het kader van de begeleiding van begunstigde burgers die een (equivalent) leefloon genieten, zult u, binnen het departement Socioprofessionele Inschakeling, belast zijn met het steunen van de begunstigde gedurende heel zijn socioprofessioneel inschakelingsproces (bepaling van zijn professioneel project, studiebegeleiding, zoeken naar werk enz.).
Als SPI-consultant heeft u de volgende taken:

 • De begunstigden ontmoeten - hun moeilijkheden en middelen identificeren;
 • Groepen animeren tijdens infosessies;
 • De best aangepaste methodes bijbrengen om ervoor te zorgen dat dit publiek zoveel mogelijk slaagt;
 • De begunstigden ertoe brengen realistische en duurzame beroepsverwachtingen te formuleren die hun diepste interesses weergeven en hun handelingen te plannen en verwezenlijken in overeenstemming daarmee;
 • De begunstigden steunen bij het zoeken en aanbrengen van oplossingen die hen toelaten hun project in de best mogelijke omstandigheden te verwezenlijken;
 • Hen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aangepaste coaching geven om hun opleiding te bevorderen (bijscholing, modules met leertechnieken, technieken om hun taalcompetenties te evalueren, technieken voor het zoeken naar werk ...);
 • Werken in het kader van het in een contract gieten van de bijstandsrelatie (vastleggen van doelstellingen, evaluatie van de obstakels en remmen en voorstellen van drijfveren);

Profielbeschrijving
 • U bent in het bezit van een bachelor assistent in de psychologie, maatschappelijk assistent, opvoeder of gelijk welke bachelor in een sociale richting;
 • Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning of vrijstelling van werkvergunning
 • Opvoeder of van gelijk welk ander diploma in een sociale richting
 • Ervaring in het domein van de socioprofessionele inschakeling en ervaring in coaching/bijscholing voor een kwetsbaar publiek is een troef;
 • Kennis van zaken voor wat de beoordeling van verworven en/of te verwerven kennis en bekwaamheden betreft;
 • Kennis van het SPI-netwerk;
 • kennis van de beroepen en bekwaamheden die vereist zijn op de arbeidsmarkt;
 • U heeft het voeren van individuele gesprekken met sociale doeleinden goed onder de knie;
 • Een zeer goede kennis van het Nederlands;
 • En u bent bereid de begunstigde burgers te verwelkomen en informeren in een taal die ze begrijpen (met de hulp van een tolk)
 • U heeft voldoende kennis van Microsoft Office;
 • Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak;
 • Stiptheid, nieuwsgierigheid, autonomie en polyvalentie.

Voordelen van de betrekking
 • Vervangingscontract
 • Flexibele uurregelingen en telewerk is mogelijk
 • Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
 • Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen: BH
 • Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut ): BH
  o Zonder anciënniteit = 2.697,21 €
  o 10 jaar anciënniteit = 3.202,94 €
  o 20 jaar anciënniteit = 3.708,66 €
 • Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
 • Eindejaarspremie
 • Maandelijkse taalpremie indien geslaagd voor het artikel 8 van SELOR (brutobedrag van 209,78 €)
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
 • Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
 • Pensioenverzekering
 • Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
 • Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
 • Fietsvergoeding mogelijk
 • Opleidingsprogramma

Extra informatie
Werkplek Schaarbeek, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Stuur ons uw kandidatuur in het Frans of het Nederlands
Per e-mail naar :

grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels


Of per post naar:
OCMW van Schaarbeek
Human Resources
Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek


De kandidatuurdossiers moeten verplicht het volgende bevatten:
- de functiereferentie in het onderwerp van uw kandidatuur;
- een up-to-date cv;
- een motivatiebrief;
- een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardigheids-attest)
Onvolledige dossiers worden niet behandeld.

 • Schaerbeek
 • Beheer van ondernemingen en diensten
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
CPAS DE SCHAERBEEK
Contactpersoon
MADAME Mbala Thérèse
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
grh-hrm@cpas-schaerbeek.brussels