Aller au contenu principal

Delavec na cestah M/V/X

Referentie 4140721 | Gecreëerd op 26 november 2023

Terug naar de lijst
 • Arbeidstijd : Voltijds
 • Type contract : Interim
 • Beroepengroep : Bouw / Wegenwerken

Beschrijving van de functie

Nas partner isce motiviranega delavca na cestah, da okrepi ekipo v regiji Aarschot. Ko zacnete tukaj, boste opravljali naslednje naloge:
 • vsako jutro vas bo poveljnik pobral pri vas doma (ali na tocki pobiranja blizu vasega doma);
 • delovni dan se zacne zgodaj zjutraj na gradbiscu, obicajno med 7:00 in 7:30 (odvisno od sezone);
 • skupaj s sodelavci boste odgovorni za razlicna dela na cestah na razlicnih gradbiscih;
 • ta gradbisca pogosto vkljucujejo javna narocila in javna mesta;
 • obicajno delate v ekipi s poveljnikom in tremi sodelavci, med njimi tudi z bagrovskim operaterjem;
 • izvajate dela na cestah v skladu s tehnicnimi in gradbenimi nacrti;
 • prejemate navodila in usmerjanje od poveljnika;
 • dodatno opravljate zemeljska dela;
 • izvajate dela na kanalizaciji;
 • opravljate rocna izkopalna dela s lopato;
 • izvajate dela na infrastrukturi in urejanju cest;
 • vgrajujete cevi in kable;
 • postavljate robnike;
 • opravljate popravila na obstojecih cestah;
 • majhna zidarska dela so prav tako del vasih nalog;
 • opravljate tudi naloge v zvezi s superstrukturnim delom ceste;
 • poskrbite za urejen zakljucek;
 • po potrebi pomagate drugim sodelavcem;
 • skrbite za vso vam dano opremo;
 • kadar je potrebno, porocate poveljniku ali vodstvu gradbisca;
 • varnost je vedno na prvem mestu.


Bedrijfsinformatie
Nas partner za to delovno mesto za delavca na cestah v kraju Aarschot je gradbeno podjetje v Belgiji z dolgoletno tradicijo v panogi. Specializirajo se za razlicne gradbene dejavnosti in ponujajo sirok nabor storitev svojim strankam. Podjetje ceni oseben pristop tako do svojih zaposlenih kot strank. Kombinirajo leta izkusenj z moderno tehnologijo in si prizadevajo za trajnost v svojem delovanju. Kot organizacija nudijo profesionalno in spodbudno delovno okolje svojim zaposlenim. Podjetje uziva ugled in zagotavlja kakovostno delo v gradbenem sektorju.

Jouw profiel

Za to delovno mesto na cestah v regiji Aarschot iscemo osebo s naslednjimi lastnostmi:
 • ste tocni in natancni;
 • ste pripravljeni opravljati fizicno zahtevno delo;
 • ste ekipni igralec, ki ceni mocno skupinsko duso;
 • dajete velik pomen pozitivnemu vzdusju na gradbiscu;
 • uzivate v delu na prostem, ne glede na vremenske razmere;
 • ste zeljni ucenja in odprti za nasvete izkusenih sodelavcev;
 • ste prilagodljivi glede razdalj in nadur;
 • izkazujete zanimanje za razlicne projekte in gradbisca;
 • imate prakticen pristop k delu;
 • dajete prednost osebnemu stiku in pricakujete enako od delodajalca;
 • se opisujete kot trdo delujoco osebo, ki vedno dela varno.

Voordelen van de betrekking

Pri nasem narocniku, priznanem gradbenem podjetju s prostim delovnim mestom cestnega delavca v regiji Aarschot, boste postali del vecje organizacije z obcutkom srednje velikega podjetja. Konkretno ponujamo:
 • stalno zaposlitev po uspesnem poskusnem obdobju;
 • privlacno placo v skladu z placilnimi lestvicami gradbene panoge;
 • moznost prevoza na in s gradbisca za sluzbene poti;
 • podporo strokovnjaka za zaposlovanje med celotnim delovnim razmerjem, tako za administrativne zadeve kot tudi druge zadeve;
 • delo v podjetju s certifikatom VCA;
 • delo v regiji;
 • postene mobilnostne in kilometrinske nadomestila;
 • polozaj v inovativnem druzinskem podjetju;
 • vse ugodnosti zaposlitve v gradbeni panogi;
 • placilo nadur;
 • razlicne dodatke in pozornosti vodstva;
 • pokojninsko premijo za zacasne delavce v gradbeni panogi;
 • bozicno nagrado v skladu s skupnim odborom gradbene panoge;
 • dnevno nadomestilo za oblacila;
 • eko bone v vrednosti 115 € na leto;
 • notranje in zunanje moznosti usposabljanja;
 • dostop do obseznega parka strojev;
 • polni delovni cas 40 ur na teden;
 • zvestobne zige gradbene panoge;
 • zige za gradbene zamude zaradi vremena;
 • razlicne skupinske aktivnosti za spodbujanje povezanosti skupine;
 • zaposlitev v podjetju z mocnim ugledom;
 • 20 letnih dopustnih dni dopolnjenih z 12 dodatnimi prostimi dnevi;
 • dni za nadomescanje zamujenega dela gradbene panoge;
 • 3 tedne dopusta gradbene panoge poleti;
 • 2 tedna dopusta v zimskem obdobju;
 • zaposlitev v podjetju, ki ima veliko pozitivne publicitete;
 • notranje moznosti napredovanja skupaj z podjetjem.
Bi zeleli izvedeti vec? Ali ce to delovno mesto ni cisto to, kar iscete, vendar iscete (novo) delo v gradbeni panogi, nas zagotovo kontaktirajte prek spodnjih podatkov! +32 16 31 49 40 / leuven.construct@accentjobs.be
De tekst van deze vacature werd opgesteld door de werkgever.
Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de eventuele inbreuken op de geldende wetgeving. Opgelet, een werkgever mag je niet vragen om gevoelige gegevens te delen. Klik hier voor meer info.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het via het contactformulier.

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
ACCENT CONSTRUCT
Contactpersoon
FRAN COENEN
Presentatiewijze
solliciteren via Web site
Website
Website van de werkgever