Aller au contenu principal

Directeur basisschool Sint-Juliaan de Vlindertuin M/V/X

Referentie 4166910 | Gewijzigd op21 november 2023

Terug naar de lijst
 • Plaats : 1160 - Oudergem
 • Arbeidstijd : Voltijds
 • Type contract : Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
 • Beroepengroep : Onderwijs en opleiding / Directie

Beschrijving van het bedrijf

Sint-Juliaan De Vlindertuin maakt deel uit van de kleine vzw Lutgardisscholen-Brussel. Deze vzw bestaat uit twee basisscholen, waarvan `het Wonderwoud' de andere basisschool is, de secundaire school `het Lutgardiscollege' en het kinderdagverblijf `t Sloeberke. De kleinschaligheid binnen deze vzw maakt het mogelijk om veel te overleggen binnen de verschillende entiteiten en geeft de directies ook veel autonomie.


De basisscholen maken daarnaast ook deel uit van de nieuw opgestarte scholengemeenschap `TweeBergen'. Deze scholengemeenschap werd drie jaar geleden opgericht door fusie van `Scholengemeenschap de Groene Vallei' en `Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Brussel-Zuid'.

 

 

Beschrijving van de functie

Als directeur ben je verantwoordelijk voor het beleid van de Vrije basisschool Sint-Juliaan De Vlindertuin in Oudergem. De Vlindertuin is een fijne Brusselse school met ongeveer 150 leerlingen. De infrastructuur wordt gedeeld met de Franstalige school Saint Julien Parnasse.

Als directeur werk je samen met ongeveer 16 personeelsleden om ervoor te zorgen dat alle kinderen samen kunnen leven, leren en beleven.
Je opdracht is zowel beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend, als beleidsuitvoerend en omvat volgende domeinen: identiteit, pedagogisch- en zorgbeleid, personeelsbeleid, schoolorganisatie, schooladministratie, financieel en materieel beleid, preventie en welzijn, inspraak, samenwerking, communicatie, werking scholengemeenschap en professionalisering.

Jouw profiel

 • Je straalt een positieve attitude uit naar diversiteit en de Brusselse stadscultuur.
 • Je bent een goede coach en beschikt over leidinggevende capaciteiten om medewerkers te inspireren, te coachen en aan te sturen in een infrastructuur gedeeld met de Franstalige school. Vlot mondeling kunnen communiceren in het Frans met de directie van de Franstalige school is een meerwaarde.
 • Je geeft richting en vorm aan een krachtige leer-en werkomgeving voor de leerlingen en het hele schoolteam. Je bent een motivator en geeft duidelijk blijk van sterke sociale vaardigheden.
 • Je weet visie en een verdere uitrol van ZILL te ontwikkelen en beslissingen te onderbouwen op basis van een brede contextanalyse.
 • Je durft innoverend op te treden. Dat doe je zowel op het vlak van visie als op het vlak van didactisch handelen en infrastructuur.
 • Je zorgt voor een transparant beleid: je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en een goede en transparante communicatie naar de ouders en diverse schoolinstanties en partners.
 • Je bent vertrouwd met het nieuwe zorgvademecum en het decreet leerlingenbegeleiding of je staat ervoor open om je hiervoor bij te scholen en je in te werken.
 • Onderwijs is jouw passie en je krijgt energie van de contacten met kinderen, ouders en andere medewerkers. Je wenst actief deel te nemen aan het schoolgebeuren, om de kinderen beter te leren kennen, begrijpen, en oordeelkundig en adequaat te begeleiden.
 • Je hebt sterke organisatorische en planningsvaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband, en zal het schoolteam inspraak en de nodige autonomie geven.
 • Operationele samenwerking met de andere directies van de vzw Lutgardisscholen Brussel, met de ouders en met de diverse schoolinstanties (inclusief de Franstalige school) is een evidentie voor jou.
 • Je wordt daarnaast ook verwacht actief samen te werken met de directie van Wonderwoud om de projecten basisonderwijs uit te bouwen.
 • Je bent vlot in aangaan, opbouwen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je hebt aanleg voor administratie : beheer van school-, personeels- en leerlingendossiers hebben geen geheimen voor jou.
 • Je beschikt over de nodige ICT-vaardigheden.
 • Je kent de verschillende kneepjes om de interne kwaliteitszorg van je school te monitoren, om zo te borgen wat goed is en te verbeteren waar nodig.

Voordelen van de betrekking

 • Alle voordelen eigen aan het onderwijs (mobliteit, materiaal, ...)
 • Je kan aan de slag met een superdynamisch en enthousiast team in een uitdagende omgeving.
 • Je krijgt heel veel autonomie van je bestuur ;)
 • Betaalde parking als je met de wagen komt.
De tekst van deze vacature werd opgesteld door de werkgever.
Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de eventuele inbreuken op de geldende wetgeving. Opgelet, een werkgever mag je niet vragen om gevoelige gegevens te delen. Klik hier voor meer info.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het via het contactformulier.

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
LUTGARDISSCHOLEN BRUSSEL
Contactpersoon
VERHEYDEN Sabine
Presentatiewijze
een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail
Email
sabineverheyden@lutgardiscollege.be