Aller au contenu principal

Buurtregisseur Eilandje M/V/X

Referentie 4166957 | Gecreëerd op 21 november 2023

Terug naar de lijst
 • Plaats : 2000 - Antwerpen 1
 • Arbeidstijd : Voltijds
 • Type contract : Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Beroepengroep : Veiligheid, schoonmaak, milieu / Openbare veiligheid

Beschrijving van de functie

Meer dan een half miljoen Antwerpenaren leven samen in de stad en dat brengt soms uitdagingen met zich mee.?Bij samenlevingsproblemen kunnen ze rekenen op buurtregisseurs die mee naar oplossingen zoeken om de buurt aangenaam, net en veilig te houden. Als natuurlijke netwerker breng je partners samen om acties uit te werken die overlast helpen verminderen. We zoeken een collega-buurtregisseur voor het Eilandje .

Wat doe je?

 • Binnen een wijk of district, ben je als buurtregisseur het aanspreekpunt voor stadsdiensten, politie en een breed lokaal partnernetwerk. Je bouwt met die partners een doeltreffende samenwerking uit om problemen rond netheid, leefbaarheid en veiligheid effectief aan te pakken.
 • Je wordt ondersteund door een team van toezichters die in je wijk. Je werkt ook nauw samen met hun teamverantwoordelijke en de verantwoordelijke van de regio (die is ook je rechtstreekse leidinggevende).
 • Je kent je wijk door en door. Je volgt fenomenen, ontwikkelingen, knelpunten en tendensen (rond veiligheid, leefbaarheid en netheid) in je wijk kort op. Door je centrale rol vang je die snel op en brengt je ze in kaart. Je organiseert ook een vast overleg met partners om die verder op te volgen en bij te sturen. Je plaatst ze bovendien in de bredere context van de stad.
 • Je maakt actieplannen op om overlast- en samenlevingsproblemen aan te pakken. Je onderzoekt hoe je rond een bepaalde problematiek sensibiliserend en repressief kan optreden. Je toetst je voorstellen af met je netwerk en binnen je organisatie.
 • Je neemt een regisseursrol op voor het uitvoeren van acties. Je stimuleert onderlinge afstemming tussen alle betrokken partijen. Je bewaakt gezamenlijke doelstellingen en evalueert achteraf.
 • Als buurtregisseur Eilandje doe je ook deels projectwerk (ongeveer 40%). Deze levendige, nieuwe stadswijk is nog in volle ontwikkeling en verschillende historische gebouwen en sites moeten nog een herbestemming krijgen als woon- en/of recreatiegebied. De rol van buurtregisseur zal daarom de komende jaren nog uitgroeien tot een voltijdse functie.

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelordiploma of een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (HBO5).
 • Je hebt al GAS-bevoegdheid of bent bereid op korte termijn GAS-bevoegdheid te behalen.
 • Je hebt een blanco uittreksel uit het strafregister voor specifieke beroepen: 596.1.33 - GAS-ambtenaar dat je ons voor 3 december 2023 moet bezorgen. Als je uittreksel uit het strafregister niet blanco is, dan kan je wel nog in aanmerking komen voor GAS-bevoegdheid, als je voldoet aan volgende voorwaarde.
  • Je mag niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of criminele straf (boete, werkstraf of gevangenisstraf). Bij een veroordeling op de verkeerscode kan je nog in aanmerking komen om GAS-bevoegd te worden als het gaat om een veroordeling dat je geen motorvoertuig mag besturen door lichamelijke ongeschiktheid.?????????
 • Je slaagt voor de bijkomende GAS-screening en bent bereid om GAS-vaststellingen te doen. Ben je nog geen beëdigd GAS-ambtenaar, dan engageer je je om die bevoegdheid binnen een afgesproken termijn te behalen door te slagen voor de opleiding 'GAS-vaststeller'.?
 • Je voldoet aan sollicitatievoorwaarden.
 • Je vindt het een uitdaging om de oorzaken van problemen rond netheid, leefbaarheid en veiligheid te analyseren en er oplossingen voor te bedenken.
 • Je brengt diensten en organisaties samen. Je motiveert ze om samen doelgerichte acties op te zetten.
 • Je werkt resultaatgericht en wil je werking onderbouwen met accuraat cijfermateriaal.
 • Je bent een doorzetter en een goede organisator. Je pakt problemen aan.
 • Je kan overlegmomenten voorzitten en presenteren voor een ruimer publiek.
 • Je hebt sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Je schrijft ook vlot, zo zijn je beleidsadviezen helder geschreven.
 • Je bent bereid om af en toe tijdens het weekend of 's avonds te werken.

Voordelen van de betrekking

 • Je start bij Maatschappelijke Veiligheid, bij Stadstoezicht, als deskundige (B1/3-niveau) met een contract van onbepaalde duur. Je werklocatie is Stadstoezicht regio Noordwest ( Italiëlei 90, 2000 Antwerpen).
 • We verwelkomen je in een team met 17 buurtregisseurs die begeleid worden door 3 regioverantwoordelijken.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon (als je voltijds werkt) van 2913,18 euro als je geen relevante ervaring hebt, 3145,81 euro bij 5 jaar relevante ervaring, 3299,84 euro bij 10 jaar relevante ervaring. Je loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.. Gebruik daarvoor je officiële functietitel: deskundige (B1/3-niveau).
 • Je krijgt ook veel extra voordelen: maaltijdcheques, vergoeding voor woon-werkverkeer via fiets of openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, vakantiegeld, eindejaarspremie, smartphone met abonnement, kortingen en promoties in winkels en recreatieparken, opleidingen en een goede werk-privébalans: een werkweek van 38 uren, 35 vakantie- en 14 officiële feestdagen, werk in de Antwerpse regio en ruimte voor flexwerk.
 • We leggen een werfreserve aan van één jaar.
 • We verwelkomen diversiteit. We focussen op je kwaliteiten, niet op je afkomst, religie, geboortejaar, geaardheid of beperkingen.
De tekst van deze vacature werd opgesteld door de werkgever.
Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de eventuele inbreuken op de geldende wetgeving. Opgelet, een werkgever mag je niet vragen om gevoelige gegevens te delen. Klik hier voor meer info.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het via het contactformulier.

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
STAD ANTWERPEN
Contactpersoon
Els De Keyzer
Presentatiewijze
een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail
Email
deskundige@antwerpen.be