Aller au contenu principal

Waarvoor kan ik een opleidingscheque gebruiken?

Heb je net een nieuwe job? De eerste 6 maanden van je kan je een aanvullende opleiding starten die te maken heeft met je baan. Ook als je net begon als zelfstandige kan je dit aanvragen.

Je opleiding wordt dan voor de helft betaald door Actiris, met een maximum van 2.250 euro. De rest van het bedrag wordt betaald door de werkgever of de zelfstandige werknemer in hoofdberoep.

Het kan gaan om een opleiding in domeinen zoals:

 • Bouw
 • Houtbewerking
 • Industrie
 • Veiligheid
 • Milieu
 • Horeca
 • Non-profitsector
 • Secretariaat
 • Handel

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet:

 • In Brussel wonen en bij Actiris ingeschreven zijn als werkzoekende
 • Een aanbieding hebben van een werkgever voor een contract van onbepaalde duur. Dit contract is minimum halftijds

Daarnaast moet je minstens aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Maximum een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) hebben
 • Sinds twee jaar bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende
 • Minstens 46 jaar oud zijn
 • Een erkende handicap hebben

Hoe vraag ik een cheque aan?

Vraag je opleidingscheque aan bij je consulent nog voor je een arbeidscontract ondertekent (of je zelfstandige activiteit in hoofdberoep start).

Nadat je je contract hebt getekend of je activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebt gestart, ontvang je je opleidingscheque in ruil voor:

 • De waardebon ingevuld met de gegevens van je opleidingsplan
 • EN een kopie van je arbeidsovereenkomst of een bewijs van je zelfstandig statuut