Aller au contenu principal

Waarom volwassenenonderwijs volgen?

Via het volwassenenonderwijs kan je je studies combineren met een job door opleidingen met minder lesuren te volgen.

Volwassenenonderwijs is namelijk modulair samengesteld. Je kan de modules van je opleidingsprogramma zelf samenstellen aan de hand van lessen overdag of ‘s avonds om zo een diploma (hoger onderwijs of bachelor) of een officieel erkend certificaat te behalen.

Het volwassenenonderwijs biedt een waaier aan opleidingen en bestaat uit twee niveaus:

  • Het lager en hoger secundair doorstromings- en kwalificatieonderwijs
  • Het hoger onderwijs van het korte of lange type

Er wordt ook een IT- en taalopleiding aangeboden. Deze onderwijsvorm heeft 2 streefdoelen:

  • Een betere integratie in de beroeps-, maatschappelijke, onderwijs- en culturele omgeving stimuleren
  • Een antwoord bieden op de behoeften en vragen van de bedrijven, administraties, het onderwijs en van de socio-economische en culturele omgeving in het algemeen

Wie is de doelgroep?

Deze onderwijsvorm richt zich tot volwassenen met vaak uiteenlopende parcours. Dit kunnen mensen zijn die lessen willen volgen om een kwalificatie te behalen, om zich verder te ontwikkelen of om van beroep te veranderen terwijl ze blijven werken.  

Hoe inschrijven en onder welke voorwaarden?

Om te weten hoe je je kunt inschrijven en om de tarieven en toelatingsvoorwaarden te kennen, raadpleeg de website "Vlaanderen is onderwijs en vorming".

Spreek je vlot Frans? Dan kan je ook Franstalig volwassenenonderwijs volgen: 

 

Volwassenenonderwijs van Brussel Volwassenenonderwijs - Federatie Wallonië-Brussel Organisatie van het volwassenenonderwijs

Nuttige links

Is deze formule iets voor jou? Meer info over het volwassenenonderwijs vind je op de website van het Beroepenpunt en op de website van SIEP

Zijn de opleidingen van het volwassenenonderwijs gratis?

Ben je ingeschreven als werkzoekende en ben je van plan om een opleiding te volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Centrum voor Basiseducatie (CBE)? Dan kom je misschien in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vermindering van het inschrijvingsgeld. Je moet dan geen of maar een deel van het inschrijvingsgeld betalen.

Hoe krijg ik deze vermindering?

Voor taalopleidingen kan je een taalcheque aanvragen via de Taalhoek van Actiris. 

Voor bepaalde andere opleidingen krijg je automatisch een A15-attest. Je kan het downloaden in My Actiris of aanvragen via het Contact Center van Actiris (0800 35 123). Hierna leg je dit voor aan het CVO of het CBE.

Hoe kan een CVO, CBE of het Huis van het Nederlands zorgen voor vermindering?

Voor bepaalde opleidingen kan je als Brusselse werkzoekende enkel vermindering van inschrijvingsgeld krijgen via de opleidingsinstelling. Actiris en VDAB hebben een handleiding samengesteld voor het personeel van CVO’s, CBE’s en het Huis van het Nederlands. Zij gaan hiermee aan de slag wanneer je je inschrijft. Je moet dus verder niets doen.

De lijst met opleidingen en de handleiding voor het personeel van CVO’s, CBE’s en het Huis van het Nederlands delen we hieronder. Net als een sjabloon voor de aanvraag dat het personeel moet invullen en opsturen naar cvo-cbe@actiris.be .

Actiris stuurt de attesten naar het specifiek e-mail adres dat het CVO of CBE hiervoor zelf heeft aangemaakt (bijvoorbeeld: attesten@cvox.be) en door hen aan Actiris is bevestigd op het e-mailadres cvo-cbe@actiris.be. Zonder bevestiging van het e-mailadres waarnaar de te ontvangen attesten gestuurd moeten worden, levert Actiris geen attest af. Eventuele vragen van het CVO of CBE over de procedure mogen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: cvo-cbe@actiris.be.

Voor de in Vlaanderen gedomicilieerde werkzoekenden is door VDAB reeds een aparte handleiding gepubliceerd en verspreid via AHOVOKS - Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen Afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs.