Aller au contenu principal

GROEP INTRO

Type partnerschap :

 • Begeleiding van specifieke doelgroepen
 • Ateliers voor het actief zoeken naar werk (AAZW's)
 • Alternerend leren en werken
 • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
 • Begeleiding van werkzoekenden van 50 jaar en ouder
 • NEET 'Not in Education, Employment or Training'
GROEP INTRO

Groep INTRO bouwt aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Groep INTRO is daarom expliciet betrokken op mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Groep INTRO is actief in projecten rond arbeid, onderwijs en vrije tijd. Maar in alle begeleidingen houden wij de volledige mens voor ogen en zijn ook domeinen zoals gezondheid, sociale bescherming, inkomen, huisvesting en samenleven van groot belang.

Project in samenwerking met Actiris

 • BSD: Begeleiding van gedetineerde en ex-gedetineerde personen in hun re-integratie in de maatschappij en hun zoektocht naar werk of opleiding.
 • AAZW (Atelier voor het Actief Zoeken naar Werk): individuele begeleiding voor alle Brusselse werkzoekenden met nood aan oriëntatie (bepalen beroepsproject), sollicitatietraining en sollicitatiebegeleiding. Le partenaire accompagne également des chercheurs d'emploi francophones (ARAE).
 • 50+: begeleiding naar werk van 50+ werkzoekenden, met de nadruk op het aanleren van sollicitatievaardigheden, (her)oriëntatie en het terugvinden van motivatie en zelfvertrouwen. Le partenaire accompagne également des chercheurs d'emploi francophones.
 • NEET: Groep INTRO begeleidt jongeren in het Nederlands en Frans, en ondersteunend in het Engels.

Groep INTRO wil jaarlijks 101 Brusselse NEET-jongeren begeleiden naar opleiding (of studie), stage, of werk, en zet hiervoor 3 coaches in.

De coach gaat met elke jongere aan de slag en stippelt samen met hem een traject op maat uit, waarin ruimte is voor de brede leefwereld van de jongere en alle randvoorwaarden. Hij doet dat via:

 • individuele begeleiding (een vaste coach per jongere), doorgaans is er wekelijks contact;
 • een waaier van groepsmomenten waaruit een jongere kan kiezen (modules rond solliciteren, mobiliteit/gebruik van het openbaar vervoer, voorbereiding op theoretisch rijbewijs...);
 • kennismaking met ondersteunende diensten (bezoeken aan wijkgezondheidscentra, Huis van het Nederlands, CAW,...);
 • kennismaking met diverse beroepssectoren (bezoek aan opleidingscentra, bedrijfsbezoeken;
 • Het vertrouwen tussen de jongeren en zijn coach is daarbij de sleutel. De coach leert de jongere de nodige arbeidsmarktgerichte competenties aan. Eens de jongere doorstroomt naar onderwijs, opleiding, stage of tewerkstelling, volgt de coach het traject op en biedt hij gedurende 6 maanden nazorgbegeleiding.
 • Alternerend leren en werken: tewerkstellingsbegeleiding (het onthaal, de omkadering en de totaalbegeleiding van de leerlingen) van leerlingen ingeschreven in het deeltijds onderwijs, aanvullend aan de trajectbegeleiding opgenomen door de scholen.

***Partner medegefinancierd door het ESF.