Aller au contenu principal

Groep INTRO

Type partnerschap :

 • Begeleiding van specifieke doelgroepen
 • Ateliers voor het actief zoeken naar werk (AAZW's)
 • Alternerend leren en werken
 • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
 • Begeleiding van werkzoekenden van 50 jaar en ouder
 • NEET 'Not in Education, Employment or Training'
Groep INTRO

Groep INTRO bouwt aan een inclusieve samenleving waar elke mens gelijkwaardig is en kan deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen, elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Groep INTRO is daarom expliciet betrokken op mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Groep INTRO is actief in projecten rond arbeid, onderwijs en vrije tijd. Maar in alle begeleidingen houden wij de volledige mens voor ogen en zijn ook domeinen zoals gezondheid, sociale bescherming, inkomen, huisvesting en samenleven van groot belang.

Project in samenwerking met Actiris

 • BSD:

  Begeleiding van gedetineerde en ex-gedetineerde personen in hun re-integratie in de maatschappij en hun zoektocht naar werk of opleiding.

   

  ***

   

  AAZW (Atelier voor het Actief Zoeken naar Werk):

  individuele begeleiding voor alle Brusselse werkzoekenden met nood aan oriëntatie (bepalen beroepsproject), sollicitatietraining en sollicitatiebegeleiding. Le partenaire accompagne également des chercheurs d'emploi francophones (ARAE).

   

  ***

   

  50+:

  begeleiding naar werk van 50+ werkzoekenden, met de nadruk op het aanleren van sollicitatievaardigheden, (her)oriëntatie en het terugvinden van motivatie en zelfvertrouwen. Le partenaire accompagne également des chercheurs d'emploi francophones.

   

  ***

   

  NEET:

  Groep INTRO richt zich via K.E.T. specifiek op jongeren die tussen wal en schip vallen en moeilijk te bereiken zijn via de reguliere hulp- en dienstverlening. Met het NEET project helpen we deze jongeren vooruit.

  Hoe doen we dat?

  Vaste coach

  Elke jongere krijgt een NEET-coach die het volledig traject met hen doorloopt. Hij is het aanspreekpunt en de spilfiguur gedurende het hele traject. Hij werkt op maat van de jongere en ondersteunt hem in zijn (brede) vragen, richting werk, opleiding of ondernemerschap. Indien nodig werkt hij aan randvoorwaarden. De begeleiding bestaat uit hoofdzakelijk individuele begeleiding, aangevuld met groepsmodules (op maat). Jongeren kunnen beroepskeuze maken aan de hand van beroepenfilms met VR-bril.

  De jongere staat aan het stuur.

  De jongere staat centraal in zijn traject. De coach vertrekt vanuit zijn behoeften, krachten en interesses. De jongere blijft te allen tijde eigenaar van het eigen pad. De NEET-coach fungeert als compagnon de route, altijd aanwezig om de jongere te ondersteunen en te stimuleren.


  Doorheen het traject krijgt de jongere een groter zelfinzicht, meer zelfvertrouwen en voldoende handvaten aangereikt om zelf zaken op te nemen. De coach motiveert en stimuleert hem om zelf stappen te zetten, keuzes te maken en de controle over het eigen leven te nemen.

  Begeleiding in NL, FR en EN

  ***Partner medegefinancierd door het ESF.