Aller au contenu principal

Wat zijn Taalcheques Matching?

Dankzij de taalcheques Matching, kan je gratis taallessen volgen. Je kunt deze cheques gebruiken nadat je een werkaanbieding hebt ontvangen van Actiris. Zo verbeter je je kennis van het Frans of Engels, wat je ongetwijfeld van pas zal komen tijdens het werk. De taalcheques worden volledig betaald door Actiris.

Je kan de lessen volgen op twee manieren:

 • Individuele lessen (40 uren): de opleiding wordt aangepast aan je niveau en je situatie.
 • Groepslessen (60 uren): de opleiding is beroepsgericht en gebeurt in een kleine groep van 3 tot 10 personen. Je werkgever overlegt met jou en andere collega's met Taalcheques Matching die gelijktijdig werden aangeworven en kiest uit de lijst van partners de school. Je werkgever contacteert de opleidingspartner, zodat de opleiding kan aangepast worden aan je job.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de taalcheques Matching, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Actiris of bent nog in je opzeg.
 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je hebt een taaltest afgelegd bij Actiris om je niveau te bepalen.
 • Je bent door Actiris voorgesteld aan een werkgever voor een job of First-stage of IBO stage. Of je start als zelfstandige. Of je artikel 60 loopt ten einde en je wordt begeleid door Actiris.
 • Je niveau ligt volgens de test lager dan wat gevraagd wordt voor de vacature of de First-stage.
 • De Taalhoek van Actiris heeft je Taalcheques Matching gegeven. 
 • Je start de opleiding binnen de 30 dagen na de uitreiking van de Taalcheques Matching voor een individuele opleiding en binnen de 60 dagen voor een opleiding in groep.
 • Je kan de lessen tijdens of buiten je werkuren volgen. Dit spreek je zelf af met je werkgever.
 • Je beëindigt de opleiding binnen de 6 maanden na de uitreiking van de Taalcheques Matching.

Aan welke voorwaarden moet je werkgever voldoen?

Je werkgever moet je:

 • Rekruteren via Actiris 
 • Een arbeidsovereenkomst aanbieden van onbepaalde duur of bepaalde duur van minimum 3 maanden voor minstens een halftijdse betrekking

Wat zijn de voorwaarden voor startende zelfstandigen?

Voor je vestiging als zelfstandige in hoofdberoep moet je een taaltest afleggen in de Taalhoek. Nadien moet je Actiris een bewijs bezorgen van je hoofdactiviteit (bijvoorbeeld je aansluiting bij een sociale verzekeringskas).

Meer info

Bel naar het Contact Center (0800 35 123)

Maak een afspraak in een agentschap van Actiris

Of maak een afspraak bij de Taalhoek via onderstaand formulier:

*Als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen