Aller au contenu principal

Wat zijn Taalcheques Matching?

Dankzij de taalcheques Matching, kan je gratis taallessen volgen. Je kunt deze cheques gebruiken nadat je een werkaanbieding hebt ontvangen van Select Actiris. Zo verbeter je je kennis van het Frans of Engels, wat je ongetwijfeld van pas zal komen tijdens het werk. De taalcheques worden volledig betaald door Actiris.

Je kan de lessen volgen op twee manieren:

 • Individuele lessen (40 uren): de opleiding wordt aangepast aan je niveau en je situatie.
 • Groepslessen (60 uren): de opleiding is beroepsgericht en gebeurt in een kleine groep van 3 tot 10 personen. Je werkgever overlegt met jou en andere collega's met Taalcheques Matching die gelijktijdig werden aangeworven en kiest uit de lijst van partners de school. Je werkgever contacteert de opleidingspartner, zodat de opleiding kan aangepast worden aan je job.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de taalcheques Matching, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Actiris of bent nog in je opzeg.
 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bent door Select Actiris voorgesteld aan een werkgever voor een job of First Stage. Of je start als zelfstandige. Of je artikel 60 loopt ten einde en je wordt begeleid door de dienst LINK.
 • Je hebt een taaltest afgelegd bij Actiris om je niveau te bepalen.
 • Je niveau ligt volgens de test lager dan wat gevraagd wordt voor de vacature of de First Stage.
 • De Taalhoek van Actiris heeft je Taalcheques Matching gegeven. 
 • Je start binnen de 60 dagen met de opleiding en je rondt de opleiding af binnen de vier maanden (voor individuele lessen) of zes maanden (voor groepslessen) na de toekenningsdatum van je taalcheques Matching.

Je kan de lessen tijdens of buiten je werkuren volgen. Dit spreek je zelf af met je werkgever.

Aan welke voorwaarden moet je werkgever voldoen?

Je werkgever moet je:

 • Rekruteren via Select Actiris 
 • Een arbeidsovereenkomst aanbieden van onbepaalde duur of bepaalde duur van minimum 3 maanden voor minstens een halftijdse betrekking

Wat zijn de voorwaarden voor startende zelfstandigen?

Voor je vestiging als zelfstandige in hoofdberoep moet je een taaltest afleggen in de Taalhoek. Nadien moet je Actiris een bewijs bezorgen van je hoofdactiviteit (bijvoorbeeld je aansluiting bij een sociale verzekeringskas).

Meer info

Bel naar het Contact Center (0800 35 123)

Maak een afspraak in een agentschap van Actiris

Of maak een afspraak bij de Taalhoek via onderstaand formulier:

*Als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen