Aller au contenu principal

Tools om efficiënt te zoeken en te solliciteren

  • Een vacature vinden via onze zoekmotor

Via de zoekmotor van Actiris kan je tal van stage- en werkaanbiedingen in het buitenland vinden. Vermeld je activiteitensector en de vereiste ervaring om je zoekopdracht te verfijnen. Zo zie je snel welke mogelijkheden er allemaal bestaan. Als je met Actiris een stage gaat volgen, gaat dat steeds gepaard met financiële steun!

  • Je eigen Europees stageproject aan ons voorleggen

Actiris ontvangt je voor een coachinggesprek op maat om je te helpen je project uit te bouwen en financiële steun te genieten. Contacteer ons via ons online formulier en ontmoet een consulent Internationale mobiliteit om:

  • je beroepsproject in het buitenland te verduidelijken
  • advies te krijgen om een beroepsstage te vinden en je vertrek voor te bereiden
  • de procedure te kennen om aangepaste financiële steun te verkrijgen
  • Vacatures vinden via EURES

Het portaal van het EURES-netwerk bevat duizenden vacatures die je per activiteitensector, per land en zelfs per regio kan sorteren. Je leest er ook meer over de leef- en werkomstandigheden in elk land dat tot het netwerk behoort.

  • Nuttige info om je beroepsproject in het buitenland concreet te maken

We geven je een aantal nuttige adressen en externe tools om je te helpen bij je project.

  • Een Europass-cv opstellen

Ken je de standaarden niet of weet je niet welk soort cv aangepast is aan het land dat je voor ogen hebt, maak dan een Europass-cv aan. Dat is in heel Europa geldig. 

  • Mijn diploma's laten erkennen

Sommige werkgevers eisen een erkenning van je diploma. Raadpleeg de website ENIC-NARIC om te weten te komen of je vaardigheden worden erkend in het land waar je zou willen werken.  Er bestaat Europese ondersteuning om de erkenning van je diploma's en kwalificaties te vergemakkelijken. Contacteer ons via internationalmobility@actiris.be voor meer informatie.

  • Me voorbereiden op mijn sollicitatiegesprek

Surf naar de portaalsite Emploi Store om je voor te bereiden op een sollicitatiegesprek met een buitenlandse werkgever, om gratis een vreemde taal te leren of om je taalniveau te testen.

Behoud van werkloosheidsuitkeringen tijdens een stage in het buitenland

Wil je je werkloosheidsuitkering behouden tijdens een stage in het buitenland? Dat kan!
Je kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling krijgen en zo je uitkering blijven genieten tijdens je stage in het buitenland.

Als je je studie wil hervatten in het kader van Erasmus, een opleiding of een stage in het buitenland, bezorg dan voor je vertrek een ingevuld formulier DV14 aan je uitbetalingsinstelling.  Begin niet aan je stage zonder toestemming van Actiris.

Noodzaak van een werkvergunning om in Europa te werken

Als burger van een lidstaat van de EER (Europese Economische Ruimte) of van Zwitserland, heb je - behalve in uitzonderlijke gevallen - het recht om te wonen en te werken in een andere lidstaat zonder een werkvergunning aan te vragen.

Meer informatie over het vrij verkeer van werknemers vind je op de website van de Europese Commissie.

Ben je een niet-Europese onderdaan en wil je werken in een lidstaat van de EER of in Zwitserland, dan heb je een werkvergunning nodig. Voor meer informatie neem je het best contact op met de ambassade van het land dat je interesseert. Je vindt de websites van de verschillende ambassades op de website van Buitenlandse Zaken.