Aller au contenu principal

Wat houdt TMS precies in?

Dit programma, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie, betekent een financieel duwtje in de rug voor de mobiliteit in Europa, IJsland en Noorwegen. Het richt zich tot iedereen die een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden in Europa heeft gesloten, of ernaar op zoek is.

Het TMS-programma biedt toegang tot financiële steunmaatregelen voor de volgende kosten:

 • Je reiskosten voor een sollicitatiegesprek: het bedrag wordt berekend in functie van de af te leggen afstand.
 • Je vestiging in een ander land: je krijgt een bedrag van € 700 tot € 1.400, afhankelijk van het gekozen land (het programma biedt geen steun bij het zoeken naar huisvesting). Ook je gezinsleden die zich samen met jou in het buitenland vestigen, kunnen steun genieten.
 • Taallessen die verband houden met je job in het buitenland: de inschrijvingskosten worden na de cursus terugbetaald (tot maximum € 2.000).
 • Validering van de kwalificaties en erkenning van je diploma: de administratieve kosten worden terugbetaald na de procedure (tot € 400).

Opgelet: je kunt slechts één keer hetzelfde type financiële steun krijgen. Voor acties die geheel of gedeeltelijk door je (toekomstige) werkgever worden gefinancierd, kan je geen financiële steun krijgen.

Waarom een beroep doen op TMS?

 • Het programma is bestemd voor alle Europese burgers die een job zoeken in een ander land van de Europese Unie, IJsland of Noorwegen, vanaf 18 jaar en zonder leeftijdsbeperking.
 • De financiële steunmaatregelen kunnen onderling worden gecumuleerd.
 • Goed om te weten: onder bepaalde voorwaarden kan ook je toekomstige werkgever financiële steun genieten in het kader van je aanwerving. Kaart deze mogelijkheid aan tijdens jullie eerste gesprek!

Wie mag deelnemen?

Om een of meerdere TMS-steunmaatregelen te kunnen genieten, moet je:

 • Een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst voor minimum 6 maanden zoeken of hebben gevonden in een van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie of in IJsland of Noorwegen
 • In België gedomicilieerd zijn
 • Een burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of toegang hebben tot de arbeidsmarkt sinds minstens 5 jaar
 • Je steunaanvraag vóór je vertrek naar het buitenland indienen en zo vroeg mogelijk voor het begin van de actie waarvoor je financiële steun wil krijgen (bijvoorbeeld voor je vertrek naar het sollicitatiegesprek, voor je vertrek om je arbeidsovereenkomst aan te vatten, voor de start van de taallessen enz.)

Hoe een aanvraag indienen?

Heb je al een sollicitatiegesprek gepland of heb je een aanwervingsbelofte gekregen in een andere lidstaat van de Europese Unie, in IJsland of in Noorwegen? Maak dan zo snel mogelijk je online profiel aan op het platform van het TMS-programma. Zodra je bent geregistreerd, vul je het contactformulier op de website in. Je wordt dan rechtstreeks in contact gebracht met een EURES TMS-consulent, die je aanvraag zal behandelen.

Opgelet: voor bijkomende inlichtingen, een TMS-financieringsaanvraag of de opvolging van je dossier kan je enkel terecht op het platform van het programma. Actiris is niet verantwoordelijk voor de toekenning van deze steunmaatregelen of voor de opvolging van de dossiers.

Ook interessant