Aller au contenu principal

Omgaan met de afstand

Als je buiten Europa gaat werken, staat dat vaak synoniem met een verre bestemming. Stel jezelf de vraag of je deze afstand zal aankunnen, alvorens je concrete stappen onderneemt. Het zal namelijk moeilijk zijn om elk weekend terug te keren naar je familie en je vrienden. En door het tijdsverschil zal je ze misschien niet zo vaak kunnen opbellen als vroeger. Werken in het buitenland is een zeer verrijkende ervaring, maar om met een gerust gemoed te vertrekken, kan je maar beter voorbereid zijn op de mogelijke problemen!

Je aanpassen aan een nieuwe cultuur

Naar welk land je nieuwe professionele avontuur je ook zal brengen, je zal steeds te maken krijgen met andere culturen waaraan je je moet aanpassen: een nieuwe taal, andere sociale normen, andere leef- of werkomstandigheden of zelfs een ander klimaat. Voor een vlotte integratie is het dus belangrijk dat je je goed informeert over de gebruiken van het land waar je je wil vestigen. De ambassades en consulaten kunnen je hierover heel wat informatie geven.

Informatie inwinnen over de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verschilt sterk naargelang van het land, en is voortdurend in evolutie. Informeer je dus over de lokale arbeidsmarkt voor je in het buitenland begint te solliciteren. Zijn de tewerkstellingsmogelijkheden er veelbelovend? Is er vraag naar jouw beroep? Strookt je profiel met de rekruteringstrends van het land? Is je beroep gereglementeerd? Moet je je diploma laten gelijkstellen om je beroep ter plaatse te kunnen uitoefenen? Op basis van deze analyse kan je bepalen of het land van bestemming dat je hebt gekozen, bij je beroepsproject past.

Je budget bepalen

In het buitenland gaan wonen om er te werken, brengt kosten met zich mee. Zeker als je buiten Europa gaat. Bekijk rustig welk budget je nodig zal hebben om je mobiliteitsproject te concretiseren. Informeer je over de levensduurte en het niveau van de lonen ter plaatse.  Zo kan je nagaan of je daar met je nieuwe loon op een correcte manier kan leven.

Je kandidatuur aanpassen

Elk land houdt er eigen praktijken op na op het vlak van kandidaturen, cv's en sollicitatiebrieven. Een universeel cv bestaat niet! Voor je in een vreemd land begint te solliciteren, moet je je dus informeren en je kandidatuur aanpassen aan de specifieke rekruteringsmethodes van dat land. Denk er bijvoorbeeld aan om je cv te vertalen naar de taal van het land of naar het Engels, het formaat en de lengte van je cv aan te passen, afkortingen te gebruiken die internationaal gangbaar zijn, je sollicitatiegesprek voor te bereiden volgens de culturele regels van het land ...

Toegang krijgen tot de arbeidsmarkt

Om in Zwitserland of in een land buiten de Europese Economische Ruimte (dus buiten de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) te mogen werken, zal je zeker een visum of een werk-/verblijfsvergunning nodig hebben. Elk land heeft zijn eigen regels voor de toegang tot de arbeidsmarkt. Neem contact op met de ambassade of het consulaat van het land waarin je interesse hebt om te weten welke administratieve stappen je moet ondernemen voor je vertrekt.

Andere tips

Heb je een concreet project en ben je klaar om te vertrekken? Neem dan de onderstaande documenten door alvorens je in het buitenland gaat werken.