Aller au contenu principal

De handicappremie is een eenmalige premie voor werkgevers die een werknemer aanwerven die een attest activa.brussels 'verminderde arbeidsgeschiktheid' bezit.

Deze premie heeft als doel verschillende uitgaven te kunnen financieren om de integratie van de werknemer in het bedrijf, in zijn functie en in het teammogelijk te maken. 

De voordelen van de handicappremie

De premie bedraagt 5.000 euro per werknemer met een handicap.

Deze premie kan worden gebruikt voor verschillende uitgaven zoals de inrichting van de werkplek, de aankoop van specifiek materiaal, de opleiding over de handicap, het behoud van de tewerkstelling of de aanpassing van de lokalen voor meer veiligheid.

Voor welke werkgevers?

 • Alle werkgevers uit de privésector. 
 • In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:
  • de autonome overheidsbedrijven,
  • de openbare kredietinstellingen,
  • de openbare maatschappijen voor personenvervoer,
  • de provincies,
  • de gemeenten,
  • de OCMW's,
  • de onderwijsinstellingen, enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet voor het onderwijzend personeel).
 • Het moet gaan om een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of om een arbeidsovereenkomst van een bepaalde duur van minstens zes maanden.

Goed om te weten: 12 maanden na de uitbetaling van de premie, moet je een activiteitenrapport indienen, net als documenten die kosten verantwoorden. Meer info vind je in de infofiche onderaan deze pagina. 

Voor welke werknemers? 

De kandidaat moet over een attest activa.brussels 'verminderde arbeidsgeschiktheid' beschikken.

Goed om te weten: De werknemer moet op het moment van zijn aanwerving en tijdens de volledige duur van zijn overeenkomst in Brussel gedomicilieerd zijn.

Vragen?

Je kan contact opnemen met je consultant van Actiris. Heb je nog geen consultant? Dan kan je ons contacteren via het nummer 02 505 79 15 of door onze contact formulier.

Aanvraagformulier voor de handicappremie