Aller au contenu principal

YouthStart Belgium

Type partnerschap :

 • Youth Mentoring
YouthStart Belgium

YouthStart zet zich in voor de activering van laaggeschoolde Belgische jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden. Wij bieden in heel België begeleidingen aan voor laaggeschoolde jongeren. De jongeren zijn afkomstig uit verschillende economische en sociale milieus en hebben allemaal dezelfde behoefte: opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt en, ruimer, tot de samenleving.

Wij bieden hen een intensieve, innovatieve en kosteloze achtdaagse training aan, vanuit een pedagogische methode die steunt op de basisprincipes van het ondernemerschap.

Project in samenwerking met Actiris

COMBO4YOU is de ideale combinatie van groepstraining en mentoring om van jongeren de ondernemers van hun eigen leven te maken.

Het doel van deze nieuwe maatregel is laaggeschoolde jongeren van 18 tot 29 jaar weer aan het werk te krijgen door hen een innovatief mentoringtraject aan te bieden waardoor ze worden gemobiliseerd en in contact komen met de bedrijfswereld.

Het programma COMBO4YOU begint met een groepstraining - 8 dagen gespreid over 3 weken - die de empowerment van de jongeren moet bevorderen. De hierbij gebruikte pedagogie steunt op de principes van het ondernemerschap. Deze training biedt de jongere de kans om:

 • Zijn talenten en zijn sterke en zwakke punten te ontdekken
 • Zijn droomproject vorm te geven en voor te stellen
 • Te ontdekken welke job of studie het best bij hem past
 • Zijn IT-competenties te ontwikkelen
 • Te ontdekken wat hij met zijn leven wil doen

Na deze training is de jongere weer gemobiliseerd en kan hij zijn mentoringtraject in optimale omstandigheden aanvatten en zich focussen op de uitwerking van zijn beroepsproject.

Samen met zijn mentor vormt de jongere een duo dat gedurende een periode van zes maanden minstens twee keer per maand samenkomt op de werkplek van de mentor of in een gemoedelijk ontmoetingslokaal met de nodige voorzieningen, dat de mentoring partner ter beschikking stelt. Het doel is dat de mentor zijn ervaring, zijn kennis van de arbeidsmarkt en zijn netwerk deelt met de jongere, terwijl de jongere een begeleidingstraject volgt met trainingen en workshops voor persoonlijke ontwikkeling.

Terwijl ze de mentoring volgen, nemen de jongeren samen met hun groep deel aan groepsactiviteiten die een brug moeten slaan met de bedrijfswereld. Dankzij deze activiteiten waarbij ontdekking en uitwisseling centraal staan, krijgen de jongeren een positiever beeld van de professionele wereld. Ook de bedrijven krijgen een beter inzicht in de hedendaagse noden van jongeren.

 

Hoe?  Er worden twee groepsacties aangeboden:

 1. Een oplossing zoeken voor een uitdaging van een CEO. Een actieplan opstellen om een zo goed mogelijk antwoord te bieden op een specifieke vraag van een bedrijfsleider.
 2. Een mini-event op poten zetten om een van de partnerondernemingen van het programma beter te leren kennen.

 

YouthStart werkt samen met meerdere Brusselse partners om in het centrum van de stad trainingen te organiseren in verband met de leefwereld van de jongeren en/of de bedrijfswereld. In 2023 zal YouthStart zijn trainingen organiseren bij:

 • HUB.Brussels, Charleroise Steenweg 110-112, 1060 Brussel
 • Partena, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel
 • Capital vzw, Antwerpselaan 40, 1000 Brussel