Aller au contenu principal

In het kort 

Het gaat om een arbeidsovereenkomst tussen het OCMW als "juridische" werkgever en de rechthebbende.

Concreet kan het OCMW van je gemeente je een baan voorstellen om een eerste werkervaring op te doen en/of om je recht op een werkloosheidsuitkering te activeren na afloop van je arbeidsovereenkomst. Je krijgt een opleiding of begeleiding.

Voorwaarden 

  • Je ontvangt een leefloon of gelijkaardige financiële sociale bijstand
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister 
  • Je hebt geen recht op volledige werkloosheidsuitkeringen

Welke banen?

Je OCMW kan je een baan aanbieden bij het OCMW zelf, in een rustoord, een dienst voor hulpverlening aan huis, een sociale winkel, een sociaal restaurant, een gemeente, een sociale huisvestingsmaatschappij, een (sociale/culturele/sportieve) vzw, een openbaar ziekenhuis, een sociale-economieonderneming, een privéonderneming enz.).

De taken kunnen uiteenlopend zijn, zowel manueel als administratief.

Inschakelingsbanen zijn voltijdse of halftijdse arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, met een arbeiders- of bediendenstatuut.

Een inschakelingsbaan aanvragen 

Neem contact op met het departement Tewerkstelling van het OCMW van je gemeente om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Voldoe je aan de voorwaarden? Aarzel dan niet om een inschakelingsbaan aan te vragen. 

Infofiche : Inschakelingsbetrekking