Aller au contenu principal

Voor wie?

Om kandidaat te zijn, moet je:

  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn

EN ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • OFWEL niet in het bezit zijn van een certificaat of diploma van het lager secundair onderwijs
  • OFWEL als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris gedurende minstens 2 jaar tijdens de voorbije 3 jaar voor je aan de job begint EN niet in het bezit zijn van een certificaat of diploma van het hoger secundair onderwijs
  • OFWEL een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben
  • OFWEL deel uitmaken van de doelgroepen en een begeleiding volgen in het kader van de BSD-maatregelen (begeleiding van doelgroepen met specifieke problematieken) en NEET's (jongeren die niet studeren, niet aan het werk zijn noch een opleiding volgen) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerships.

De inschrijvingsperiode is niet vereist in de volgende gevallen:

  • Je hebt een inschakelingscontract afgerond
  • Je hebt een overeenkomst artikel 60 of 61§7 afgerond (tewerkstelling door een OCMW)
  • Je bent ontslagen als gevolg van de schrapping van een betrekking in het kader van de voorziening 'inschakelingsbaan in de sociale economie'

Welke werkgevers?

Je kan aan de slag bij vzw's, plaatselijke besturen, private of publieke ondernemingen. De werkgevers zijn met andere woorden gemandateerde sociale ondernemingen. 

Loon

Je werkt onder dezelfde voorwaarden als het vast personeel van de werkgever. Je krijgt dus ook hetzelfde loon als een personeelslid met dezelfde functie.

Je hebt een voltijdse arbeidsovereenkomst of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst. Je wordt omkaderd en begeleid.

Je hebt de mogelijkheid om via het werk technische of andere vaardigheden te verwerven.

Voordelen voor de werkgever

De werkgever krijgt een premie van Actiris die bedoeld is om de loonkosten voor de werknemer te drukken.

Meer info

Bel naar het Contact Center op het nummer 0800 35 123 voor al je vragen over de voorwaarden om met een inschakelingsbaan in de sociale economie te mogen werken.
In het kader van een welbepaalde werkaanbieding zal het Contact Center je doorverwijzen naar de rekruteringsconsulent die zich over de selectie ontfermt. Zij bezorgen je het document A6. Dit document is nodig om een overeenkomst in het kader van een inschakelingsbaan in de sociale economie te kunnen ondertekenen.