Aller au contenu principal

CEFA du CERIA

Type partnerschap :

  • Alternerend leren en werken
CEFA du CERIA

De CEFA's bieden alternerend onderwijs aan. Deze CEFA is onderverdeeld in theoretische modules en het werken in een onderneming. De CEFA van Sint-Gillis onthaalt en begeleidt jongeren in socioprofessionele inschakeling. Deze trajecten zijn gericht op alle jongeren vanaf 15 jaar die minstens twee jaar secundair onderwijs hebben gevolgd.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.