Aller au contenu principal

GROOT EILAND

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
GROOT EILAND

Atelier Groot Eiland zet zich al meer dan 30 jaar in om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. De vzw doet dit door de organisatie van werkopleidingen en arbeidszorg. Iedereen is welkom, ongeacht statuut, leeftijd en origine.

De focus bij de begeleiding ligt op integratie en emancipatie van de werknemer. Met een open houding streven we samen naar een resultaatgerichte, kwalitatieve en realistische aanpak. We werken nauw samen met andere partners in de sector welzijn, opleiding en tewerkstelling.

Project in samenwerking met Actiris

Voor wie?

Kansarmen, langdurig werklozen en laaggeschoolden in het Brusselse die via werk hun persoonlijke of familiale situatie willen verbeteren, iedereen is welkom, ongeacht statuut, leeftijd en origine.

Wat?

Voortraject:

1. individuele trajectbegeleiding:

Samen brengen we brengen we jouw competenties en beperkingen in kaart, inzicht verwerven  en verbetering beogen in  de verschillende levensdomeinen  (inkomen, onderwijs, tewerkstelling, huisvesting gezondheid).

2. Intensieve begeleiding op maat binnen een werkatelier (artisanale winkel, horeca of schrijnwerkerij).

Belemmeren je persoonlijke moeilijkheden (psychologisch of psychiatrisch bijvoorbeeld) jou momenteel tot het vinden van werk. In dat geval kunnen de ateliers ArtiZan (creatief atelier, bakatelier, winkel en moestuin) jou helpen, door mee te werken als vrijwilliger zodat je kan werken aan je competenties, je zelfvertrouwen.

Traject:

1. Individuele trajectbegeleiding/jobcoaching.

We gaan samen op zoek naar een passende opleiding of werk via individuele begeleiding:

  • we brengen jouw voorgeschiedenis in kaart;
  • we brengen jouw competenties en beperkingen in kaart;
  • opstellen van oriëntatie en maatplan;
  • bepalen van het beroepsprofiel;
  • jobbegeleiding: cv en motivatiebrief opstellen, vacatures opzoeken, voorbereiding sollicitatiegesprekken, opvolging tijdens tewerkstelling.

Taal van de begeleiding:

Nederlands - Frans