Aller au contenu principal

Groot Eiland

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
Groot Eiland

Groot Eiland bestrijdt armoede door zoveel mogelijk Brusselaars die moeilijk werk vinden te ondersteunen in hun zoektocht naar een job. Wij realiseren dit door werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching te organiseren. En dat allemaal in heel uiteenlopende sectoren: van schrijnwerkerij over horeca tot stadslandbouw. Duurzaamheid, sociaal ondernemen en een economisch realistisch business model gaan hand in hand bij alles wat we doen.

De focus bij de begeleiding ligt op integratie en emancipatie van de werknemer. Met een open houding streven we samen naar een resultaatgerichte, kwalitatieve en realistische aanpak. We werken nauw samen met andere partners in de sector welzijn, opleiding en tewerkstelling. Iedereen is welkom, ongeacht statuut, leeftijd en origine

Project in samenwerking met Actiris

Voor wie?

Brusselse, kansarme en laaggeschoolde, langdurige werkzoekenden, ongeacht inkomensstatuut of leeftijd.

Wat?

  • individuele trajectbegeleiding:

In kaart brengen van jouw competenties  en beperkingen, we brengen jouw  voorgeschiedenis in kaart,  duidelijker  zicht krijgen  op je (groei)mogelijkheden, inzicht  verwerven en verbetering beogen in de  verschillende levensdomeinen (inkomen, onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, gezondheid,...)
We gaan samen op zoek naar een passende opleiding via het opstellen van een oriëntatieplan op maat, het bepalen van het beroepsprofiel, opmaken cv en motivatiebrief , vacatures opzoeken, voorbereiding sollicitatiegesprekken, opvolging tijdens tewerkstelling,...

  • Intensieve begeleiding op maat binnen een werkatelier

Door mee te werken als vrijwilliger in de ateliers ArtiZan (creatief atelier), Bel'O (bakatelier, winkel) en Bel Akker (stadslandbouw) kan je werken aan je competenties, je zelfvertrouwen,...