Aller au contenu principal

OCMW GANSHOREN

Type partnerschap :

  • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's)
OCMW GANSHOREN

Een OCMW of Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn staat in voor de prestaties van een aantal sociale diensten. Het biedt een brede waaier aan diensten aan: financiële hulp, tewerkstelling, schuldbemiddeling, psychosociale hulp, juridische bijstand, crisisopvang en cultuurcheques om de deelname in sociale en culturele activiteiten aan te moedigen. Iedereen die onvoldoende bestaansmiddelen heeft, kan een beroep doen op het OCMW van zijn gemeente.

Project in samenwerking met Actiris

Het begeleidt ook mensen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige sociale bijstand. Dankzij deze begeleiding kunnen ze zich via een gestructureerd en persoonlijk inschakelingstraject (opnieuw) inschakelen op de arbeidsmarkt.