Aller au contenu principal

Wat is activa.brussels?

Activa.brussels vergemakkelijkt je aanwerving door financiële steun aan te bieden. Dit is zowel voor jou als voor je toekomstige werkgever een oplossing.

Om deze hulp te krijgen, zijn er 2 soorten attesten: activa.brussels en activa.brussels 'verminderde arbeidsgeschiktheid'. Naargelang je situatie kan je over één van deze attesten beschikken.

Wat zijn de voordelen?

Deze oplossing bestaat uit twee financiële stimuli: de activa.brussels-uitkering en de aanmoedigingssteun voor opleiding. 

activa.brussels

Deze uitkering vormt een financieel voordeel voor de werkgever want hij kan met de uitkering een deel van je loon betalen. Zo kan de werkgever mensen in dienst nemen zonder dat zijn loonkosten fors stijgen. En zo krijg jij sneller de mogelijkheid om te starten.

Om deze uitkering te kunnen krijgen, moet je een voltijdse of halftijdse arbeidsovereenkomst hebben van onbepaalde duur of van minstens 6 maanden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vervangingsovereenkomsten waarbij de volledige duur van de arbeidsovereenkomst halftijds is.

De uitkering bedraagt € 15.900 over 30 maanden: 

 • 350 euro per maand tijdens de eerste 6 maanden
 • 800 euro per maand tijdens de 12 daaropvolgende maanden
 • 350 euro per maand tijdens de 12 daaropvolgende maanden

Deze uitkering wordt verhoogd bij verminderde arbeidsgeschiktheid. De uitkering bedraagt dan € 23.400 over 36 maanden en wordt zo verdeeld:

 • 750 euro per maand tijdens de eerste 12 maanden
 • 600 euro tijdens de volgende 24 maanden

Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast voor deeltijds werk.

Aanmoedigingssteun voor opleiding

Je werkgever heeft recht op een aanmoedigingssteun voor opleiding van maximum € 5000. Hiermee kan hij de kosten van je opleidingen betalen. Om van deze steun te genieten, moet de werkgever je in dienst nemen met een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Om hierop recht te hebben moet je:

 • Aan de voorwaarden voor activa.brussels voldoen (zie hieronder)
 • Jonger dan 30 jaar zijn
 • Geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezitten
 • Een opleiding volgen die wordt gegeven door een erkende organisatie (sectoriële opleidingen zijn ook toegestaan)
 • Voltijds werken met een contract van onbepaalde duur

Wie heeft recht op activa.brussels?

activa.brussels is toegankelijk voor elke Brusselse niet-werkende werkzoekende die gedurende de afgelopen 18 maanden ten minste 312 dagen bij Actiris ingeschreven was. Onder bepaalde omstandigheden kan de werkzoekende vrijgesteld worden van de 312 dagen inschrijving en vanaf de 1ste dag van inschrijving het activa.brussels-attest verkrijgen.

Hoe een activa.brussels-uitkering aanvragen?

Wil je genieten van de voordelen van activa.brussels? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in. Je kan dit formulier op verschillende manieren indienen:

 • Persoonlijk: geef je formulier af in één van onze agentschappen. 
 • Per mail: attest.activa@actiris.be
 • Per post: Actiris, Dienst Activ-JOB, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Meer weten

 

Bel naar het Contact Center: 0800/35.123

Je kan ook contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen:

*als je jouw rijksregisternummer niet kent, gelieve dan je geboortedatum in te vullen