Aller au contenu principal

MAISON DE QUARTIER D'HELMET

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
MAISON DE QUARTIER D'HELMET

"Maison de quartier d'Helmet" is een ontmoetingsplaats voor uitwisselingen en permanente vorming. De socioprofessionele-inschakelingsacties omvatten alfabetisering, basisopleidingen en lessen Frans als vreemde taal.

De afdeling Permanente vorming en sociale cohesie biedt activiteiten aan die in de eerste plaats bestemd zijn voor buurtbewoners die laag- of ongeschoold zijn, een diverse origine hebben en in Schaarbeek wonen.

De afdeling voor nieuwkomers biedt alfabetiseringslessen en lessen Frans als vreemde taal aan, zowel overdag als met aangepaste lestijden.

Tot slot is er voor de kinderen buitenschoolse opvang met huiswerkbegeleiding, een ontwikkelingsruimte en voor kinderen vanaf 4 jaar creatieve en vrijetijdsworkshops op woensdagnamiddagen en kampen tijdens de schoolvakanties.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.