Aller au contenu principal

FORM@XL

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
FORM@XL

Form@XL is een instelling voor socioprofessionele inschakeling die zich voornamelijk bezighoudt met de opleiding en inschakeling van werkzoekenden in het Brussels Gewest. De instelling organiseert kwalificerende opleidingen voor kantoorbediendes.
De opleidingen zijn gratis en lopen gedurende zes maanden via voltijds onderwijs. Het doel is om de stagiairs de nodige vaardigheden bij te brengen zodat zij zich in hun loopbaan kunnen heroriënteren naar administratieve beroepen. Tijdens de opleiding worden de theoretische lessen afgewisseld met praktische oefeningen en begeleide zelfstudie.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.