Aller au contenu principal

CFA: CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
CFA: CENTRE DE FORMATION D'ANIMATEURS

Het Centre de Formation d'Animateurs werd in 1965 opgericht met als doel het sociaal werk van professionele instrumenten te voorzien. Het CFA richt zich op jongeren, op de verschillende spelers in de jeugd- en opvoedingssector en meer algemeen op teams in de non-profitsector. Het centrum stelt de Vorming van socioculturele vormingswerkers eveneens open voor werkzoekenden die hun professionele vaardigheden willen uitbreiden. Het CFA werd door de FGC erkend als instelling voor socioprofessionele inschakeling en door de Franse Gemeenschap als jeugdorganisatie.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.