Aller au contenu principal

ATELIERS DU SOLEIL

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
ATELIERS DU SOLEIL

De Ateliers du Soleil verwezenlijken socioprofessionele-inschakelingsactiviteiten in de vorm van alfabetiseringsmodules en lessen Frans voor anderstaligen. Bij deze formules ligt de focus op het leren van het Frans, zowel lezen, schrijven, als praten, met modules rekenen en sociaal leven. Ateliers du Soleil biedt eveneens een huiswerkbegeleiding en creatieve workshops voor jongeren aan. De alfabetiseringsactiviteiten zijn bestemd voor volwassenen ouder dan 18 jaar die ten hoogste een getuigschrift van het basisonderwijs hebben. De modules voor lessen Frans ontvangen volwassenen ouder dan 18 jaar met minstens een getuigschrift lager secundair onderwijs.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.