Aller au contenu principal

CAF: CENTRE ANDERLECHTOIS DE FORMATION

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
CAF: CENTRE ANDERLECHTOIS DE FORMATION

Het Centre Anderlechtois de Formation biedt opleidingen aan die herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen. Het aanbod bestaat uit alfabetiseringsmodules, basiopleidingsmodules (bijscholing Frans en wiskunde), een kwalificerende opleiding slagerij (vleessnijder/uitbener) en een kwalificerende opleiding productieoperator. De vzw richt zich tot laaggeschoolde langdurig werklozen, jongeren en personen die geholpen worden door het OCMW. Alle deelnemers krijgen psychosociale begeleiding tijdens en na de opleiding.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.