Aller au contenu principal

MISSION LOCALE D'IXELLES

Type partnerschap :

  • Missions locales en trace brussel
  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
MISSION LOCALE D'IXELLES

De Mission locale ontvangt de werkzoekende in het kader van een globale en geïntegreerde begeleiding teneinde hem te ondersteunen in zijn traject naar werk of opleiding. Verschillende acties worden gerealiseerd in het kader van deze begeleiding, dit naargelang de behoeften van de persoon.

De Mission locale realiseert eveneens zogenaamde bijzondere opdrachten, waaronder de krachtenbundeling en informatieverstrekking binnen de zone, de organisatie van schakelactiviteiten en de prospectie van werkaanbiedingen.

De doelgroep bestaat uit werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, hetzij omwille van de duur van hun werkloosheid, hetzij omwille van het gebrek aan duidelijkheid in hun beroepsproject, hetzij omwille van een gebrek aan kwalificaties. De doelgroep bestaat eveneens uit jongeren die worden voorbereid op de Jongerengarantie of uit jongeren die uit deze maatregel zijn gestapt.

Onze diensten worden geleverd in het Frans.

Project in samenwerking met Actiris

Begeleiding van werkzoekenden: onthaalacties, begeleidingsacties, acties voor hulp bij het zoeken naar werk, acties voor hulp bij het zoeken naar stages en opleidingen en acties voor de inschakeling op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden in een met Actiris en Bruxelles Formation geconventioneerde opleiding of voor werkzoekenden in een beroepsbepalingsmodule.

Onze diensten worden geleverd in het Frans.

Begeleiding van werkzoekenden in het kader van de inwerkingstelling van de ordonnantie en organisatie van bijzondere opdrachten en van de overeenkomst "Interface tewerkstelling/opleiding".