Aller au contenu principal

MISSION LOCALE D'ANDERLECHT

Type partnerschap :

 • Missions locales en trace brussel
 • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
 • Jongeren
MISSION LOCALE D'ANDERLECHT

De Mission locale ontvangt de werkzoekende in het kader van een globale en geïntegreerde begeleiding teneinde hem te ondersteunen in zijn traject naar werk of opleiding. Verschillende acties worden gerealiseerd in het kader van deze begeleiding, dit naargelang de behoeften van de persoon.
De Mission locale realiseert eveneens zogenaamde "bijzondere" opdrachten.

De doelgroep bestaat uit werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, hetzij omwille van de duur van hun werkloosheid, hetzij omwille van het gebrek aan duidelijkheid in hun beroepsproject, hetzij omwille van een gebrek aan kwalificaties. De doelgroep bestaat eveneens uit jongeren die worden voorbereid op de Jongerengarantie of uit jongeren die uit deze maatregel zijn gestapt.

 • Siège social
  Rue de Birmingham 225
  1070 ANDERLECHT
  Fax : 02.555.55.75
  secretariat@mlanderlecht.irisnet.be http://www.febisp.be/view/fr/FeBISP/Membres/MLocAn
 • Maandag: enkel op afspraak

  van 08u30-12u00 en van 13u30-16u00

  Dinsdag: van 08u30-12u00

  Permanencie 1ste inschrijving

   van 13u30-16u00 enkel op afspraak

  Woensdag: van 08u30-12u00 op afspraak

  van 13u30-16u00 Gesloten

  Donderdag: van 08u30-12u00

  Permanencie 1ste inschrijving

  van 13u30-16u00 Gesloten

  Vrijdag: van 08u30-12u00 en van 13u30-16h00 enkel op afspraak.

Project in samenwerking met Actiris

 • Begeleiding van werkzoekenden: onthaalacties, begeleidingsacties, acties voor hulp bij het zoeken naar werk, acties voor hulp bij het zoeken naar stages en opleidingen en acties voor de inschakeling op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden in een met Bruxelles Formation geconventioneerde opleiding of voor werkzoekenden in een beroepsbepalingsmodule.

Begeleiding van werkzoekenden in het kader van de inwerkingstelling van de ordonnantie en organisatie van bijzondere opdrachten en van de overeenkomst "Interface tewerkstelling/opleiding".

 • Actie voor de coördinatie van een innovatief opleidingstraject in partnership met Bruxelles Formation.