Aller au contenu principal

WorldSkills Belgium

Type partnerschap :

  • Jongeren
  • Andere type partnerships
WorldSkills Belgium

Alle acties van WorldSkills Belgium zijn gericht op het promoten van de technische en technologische beroepen en het in de verf zetten van de jongeren die een technische of technologische richting kiezen. De vzw organiseert tal van evenementen en werkt daarvoor samen met opleidingscentra, de beroepssectoren en de openbare diensten voor tewerkstelling en opleiding.

WorldSkills Belgium is het Belgisch organiserend comité voor de deelname aan de internationale beroepenwedstrijd WorldSkills International voor jongeren onder de 23 jaar, en het Europese beroepenkampioenschap EuroSkills voor deelnemers onder de 25 jaar. WorldSkills Belgium coördineert tot slot de verschillende initiatieven voor de promotie van technische beroepen en richtingen en weeft op die manier een rode draad tussen de bestaande acties.

Project in samenwerking met Actiris

WorldSkills Belgium wordt door Actiris gesubsidieerd voor de financiering van zijn werkings- en personeelskosten en de kosten voor de deelname van de geselecteerde kandidaten en/of hun begeleiders aan het wereldkampioenschap voor beroepen. De Startech's Days vormen het topevenement voor de promotie van de technische en technologische beroepen, met wedstrijden in 30 beroepen, 70 ludieke animaties voor de bezoekers en conferenties voor onderwijzend personeel en professionals.

Naast de organisatie van de Startech's Days werkt WorldSkills Belgium voor verschillende projecten samen met Brusselse partners. Een van deze projecten is het pilootproject Story-me. In 2016 hebben 11 verenigingen, waaronder WorldSkills Belgium, hun schouders gezet onder dit project, dat sinds 2017 in 8 Franstalige en 3 Nederlandstalige scholen in Brussel wordt uitgerold. Het doel van het project is om leerlingen van het derde tot het zesde jaar van het kwalificerend onderwijs ondernemersvaardigheden bij te brengen. WorldSkills Belgium geeft in dit kader workshops die focussen op soft skills, met aandacht voor de beroepsdimensie.

De vzw is ook betrokken bij het project Défi des Talents van efp, dat leerlingen uit het kwalificerend onderwijs wil helpen bij hun studiekeuze door hen kennis te laten maken met een dertigtal beroepen. WorldSkills Belgium draagt hiermee bij aan een positieve oriëntering. De vzw organiseert de preselecties in 10 beroepen en helpt de leerlingen op die manier diverse beroepen te ontdekken.