Aller au contenu principal

ABVV

Type partnerschap :

  • Andere type partnerships
ABVV

Het ABVV vertegenwoordigt werknemers op gewestelijk en federaal niveau en verdedigt hun belangen in de onderneming en de professionele wereld in het algemeen. Het ABVV helpt ook werklozen en komt voor hen op. Het Algemeen Belgisch Vakverbond biedt heel wat diensten aan ongeveer een miljoen leden. In Brussel steunt het ABVV de "Centrale Culturelle Bruxelloise" (CCB) en de vzw "Habiter Bruxelles". Daarnaast licht de vakbond zijn leden in met een tweemaandelijks blad.

Project in samenwerking met Actiris

-